Säädökset alkuperäisinä: 1988

850/1988
Lääkintöhallituksen päätös lääkeluettelosta
849/1988
Asetus svenska handelshögskolan nimisestä korkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
848/1988
Asetus Helsingin kauppakorkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
847/1988
Asetus Oulun yliopiston Pohjois-Suomen tutkimuslaitoksesta annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta
846/1988
Asetus Oulun yliopistosta annetun asetuksen muuttamisesta
845/1988
Verohallituksen päätös pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta ja ennakonpidätyksen hyväksi lukemisesta
844/1988
Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta
843/1988
Valtioneuvoston päätös teollisuuden alennusvoin hinnanalennuskorvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen 2§:n muuttamisesta
842/1988
Valtioneuvoston päätös vuoden 1987 satovahinkojen korvaamiseksi maksettavan rukiin ja vehnän lisähinnan määrästä
841/1988
Asetus tapaturmavirastosta annetun asetuksen 10§:n muuttamisesta
840/1988
Asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
839/1988
Asetus eräiden posti- ja telelaitoksen virkojen nimien muuttamisesta
838/1988
Asetus virkalähetysoikeudesta postiliikenteessä annetun asetuksen muuttamisesta
837/1988
Asetus maksuista kotimaan postiliikenteessä
836/1988
Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
835/1988
Asetus maatalouden markkinointineuvostosta
834/1988
Oikeusministeriön päätös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisesta Hyvinkään, Juvan ja Vantaan tuomiokunnissa
833/1988
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalastuksen väliaikaisesta järjestämisestä Pielisjoessa
832/1988
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuudesta
831/1988
Valtioneuvoston päätös lannoiteveron muuttamisesta
830/1988
Valtioneuvoston päätös työsuhdekeksintölautakunnasta
829/1988
Valtioneuvoston päätös hintasulun aiheuttamien tarkastusten toimittamisesta
828/1988
Valtioneuvoston päätös valkuaisveron muuttamisesta
827/1988
Radiomaksuasetus
826/1988
Asetus väliaikaisesta poikkeuksesta raha-automaattiasetukseen
825/1988
Asetus Valtion ravitsemiskeskuksesta
824/1988
Valtioneuvoston päätös valtion radiorahaston varojen käytöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
823/1988
Asetus alusten radioasemista annetun asetuksen muuttamisesta
822/1988
Asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen 4§:n muuttamisesta
821/1988
Radioasetus
820/1988
Asetus posti- ja telelaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
819/1988
Asetus liikenneministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
818/1988
Valtioneuvoston päätös eräiden asuntolainojen ja perusparannuslainojen korosta
817/1988
Valtioneuvoston päätös ruokaperunan hintatason vakaannuttamisesta
816/1988
Valtioneuvoston päätös kehitysmaiden taloudellista kehitystä varten myönnettävistä korkotukiluotoista annetun valtioneuvoston päätöksen 12§:n muuttamisesta
815/1988
Asetus ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
814/1988
Asetus valtion kasvatuslaitoksista annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
813/1988
Asetus Kotiniemen koulukodin virkojen lakkauttamisesta
812/1988
Asetus ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
811/1988
Asetus veronkantoasetuksen 9 ja 21§:n muuttamisesta
810/1988
Asetus valtiovarainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
809/1988
Asetus sisäasiainministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
808/1988
Asetus teräaseasetuksen 1§:n muuttamisesta
807/1988
Maatilahallituksen päätös tärkeimpien kasvilajien lajikkeista
806/1988
Valtiovarainministeriön päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä annetun valtiovarainministeriön päätöksen 2§:n muuttamisesta
805/1988
Valtioneuvoston päätös selluloosasta suoritettavasta vientitalletuksesta
804/1988
Sisäasiainministeriön päätös virasto- ja laitossuojelusta
803/1988
Valtioneuvoston päätös televisioluvista
802/1988
Asetus työsuojeluhallinnosta annetun asetuksen 48§:n muuttamisesta
801/1988
Asetus valtion radiorahastosta annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.