Säädökset alkuperäisinä: 1988

900/1988
Asetus lihantarkastusasetuksen muuttamisesta
899/1988
Asetus siipikarjanlihan tarkastuksesta
898/1988
Liha-asetus
897/1988
Asetus maanmittaushallinnon eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
896/1988
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
895/1988
Valtioneuvoston päätös eräiden hedelmien tullien väliaikaisesta muuttamisesta
894/1988
Valtioneuvoston päätös tullitariffin ja teollisuustulliluettelon muuttamisesta
893/1988
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitoksen osakkuudesta osakeyhtiössä tai muussa yhteisössä
892/1988
Asetus energiapolitiikan neuvostosta annetun asetuksen kumoamisesta
891/1988
Asetus valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluvasta eräästä virkajärjestelystä
890/1988
Asetus yhteistoimintasopimuksia tekevistä valtion virastoista ja laitoksista
889/1988
Asetus hovioikeuksista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
888/1988
Asetus valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
887/1988
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2§:n muuttamisesta
886/1988
Oikeusministeriön päätös kihlakunnanoikeuden lautamiehen palkkion perusteista
885/1988
Oikeusministeriön päätös eräistä julkisen kaupanvahvistajan annettavista ohjeista
884/1988
Asetus kaupanvahvistaja-asetuksen muuttamisesta
883/1988
Telemaksuasetus
882/1988
Asetus lehtien postimaksuista
881/1988
Asetus otsonikerroksen suojelua koskevan Wienin yleissopimuksen voimaansaattamisesta
880/1988
Valtioneuvoston päätös ulkomaanedustuksen virkamiesten paikalliskorotuksesta, varustautumiskorvauksesta ja asettautumiskustannusten korvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
879/1988
Valtioneuvoston päätös kuormausnostureista ja niiden tarkastuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 8 ja 11§:n muuttamisesta
878/1988
Valtioneuvoston päätös teknologiakeskusten yhteydessä toteutettavien paikallisten teknologiahankkeiden valtion- avustusten yleisistä ehdoista
877/1988
Valtioneuvoston päätös teknisten määräysten, standardien ja suositusten valmistelun ilmoittamisesta ja niiden voimaansaattamisen siirtämisestä
876/1988
Asetus valtion opintotukikeskuksen eräiden virkojen nimien muuttamisesta
875/1988
Asetus arkistolaitoksen eräistä virkajärjestelyistä
874/1988
Asetus valtionarkiston ja maakunta-arkistojen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
873/1988
Asetus Suomen rahapajasta annetun asetuksen muuttamisesta
872/1988
Asetus rajavartiolaitoksen eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta
871/1988
Asetus puolustusministeriön hallinnonalan suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
870/1988
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 6 a§:n muuttamisesta
869/1988
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitoksilta valtion alueellisten työterveysasemien tuottamista terveydenhuoltopalveluista perittävien korvausten yleisistä perusteista
868/1988
Valtioneuvoston päätös eräiden keskitetysti suoritettujen etuuksien ja korvausten perimisestä valtion liikelaitoksilta
867/1988
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitosten eläkemaksujen perusteista
866/1988
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitosten kirjanpidon perusteista
865/1988
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitosten lainanoton rajoista ja ehdoista
864/1988
Valtioneuvoston päätös vuonna 1988 tehtävistä maidontuotannon vähentämissopimuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 1§:n muuttamisesta
863/1988
Valtioneuvoston päätös vuonna 1989 tehtävistä pellon kesannoimissopimuksista
862/1988
Asetus merenkulkulaitoksen eräiden virkojen nimien muuttamisesta
861/1988
Asetus eräiden liikenneministeriön hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
860/1988
Asetus Tampereen yliopistosta
859/1988
Asetus puolustusvoimien eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
858/1988
Asetus puolustusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
857/1988
Asetus Kuopion yliopistosta
856/1988
Asetus Jyväskylän yliopistosta
855/1988
Asetus alusten varalaidasta kotimaan liikenteessä
854/1988
Asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta
853/1988
Laki Suomen Vientiluotto Oy:n vuosien 1986-1989 ulkomaisen luotonoton korkotuesta annetun lain muuttamisesta
852/1988
Asetus eräistä valtion omistamille alueille perustetuista soidensuojelualueista
851/1988
Laki eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta soidensuojelualueiksi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.