1382/1988

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1988

Valtioneuvoston päätös eräiden henkilörekisterien rekisteriselosteiden nähtävillä pidosta

Valtioneuvosto on oikeusministeriön esittelystä 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun henkilörekisteriasetuksen (476/87) 7§:n nojalla päättänyt:

1 §

Rekisteriselostetta ei pidetä henkilörekisterilain (471/87) 10§:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla nähtävänä seuraavissa rekistereissä:

1)sisäasiainministeriön hallinnonalan rekisterit

a)suojelupoliisin toiminnallinen rekisteri, johon talletetaan suojelupoliisille poliisilain (84/66) 4§:n 3 momentissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot;

b)ammatti- ja taparikollisuuden ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi sekä tällaisen rikollisuuden torjumiseksi tarvittavia tietoja sisältävä rekisteri, jollaista ylläpitävät keskusrikospoliisi tilapäisenä rekisterinä sekä paikallispoliisi;

c)hälytyskeskusjärjestelmän osoiterekisteri, jota paikallispoliisi ylläpitää tehtäväilmoitusrekisterin apuna rikosten ehkäisemiseksi; ja

d)rikostutkinnan juttukohtainen rekisteri, jota paikallispoliisi ylläpitää rikostutkintaa varten perustettuna tilapäisenä rekisterinä sekä

2)puolustusministeriön hallinnonalan rekisterit

a)sijoitusrekisteri, jota puolustusvoimat ylläpitää asevelvollisista sodan ajan järjestelyjä varten.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1988.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1988

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Apulaisoastopäällikkö
Matti Niemivuo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.