1360/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki metsänparannuslain 13§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 13 päivänä helmikuuta 1987 annetun metsänparannuslain (140/87) 13§:n 1 momentti seuraavasti:

13 §

Maanomistajalle, jolle voidaan myöntää lainaa, saadaan hakemuksesta myöntää lainan sijasta avustusta 25 prosenttia lainan määrästä, josta maanomistaja luopuu. Tämä avustus voidaan myöntää myös maanomistajalle, jolle ei voida myöntää lainaa sen pienuuden vuoksi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi>kuuta 1989.

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tulleiden metsänparannushankkeiden osalta noudatetaan aikaisempia säännöksiä. Metsänparannushankkeen katsotaan tulleen vireille silloin, kun metsänparannushankkeen suunnittelua koskeva hakemus tai, milloin metsänparannushankkeen suunnittelua ja rahoitusta on haettu samalla kertaa, tätä koskeva hakemus on jätetty metsälautakunnalle tai sille asianomaiselle organisaatiolle, joka metsälautakunnan valvonnassa suunnittelee haetun metsänparannushankkeen.

Hallituksen esitys 192/88
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 16/88
Suuren valiok. miet. 168/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.