1357/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Asetus haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustuesta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustuesta 5 päivänä maaliskuuta 1982 annetun asetuksen (179/82) 5§:n 1 momentin 3 kohta ja 2 momentti sekä

muutetaan 4§:n 1 momentin 3 kohta ja 3 momentti sekä 7 §,

näistä 4§:n 3 momentti sellaisena kuin se on 3 päivänä joulukuuta 1982 annetussa asetuksessa (884/82), näin kuuluviksi:

4 §

Toimintatuen myöntämisen edellytyksenä on vähittäiskaupan rahoitustukilaissa ja tämän asetuksen 1 ja 2§:ssä säädettyjen edellytysten lisäksi:


3) että myymälän tie-etäisyys lähimpään päivittäistavaramyymälään on vähintään viisi kilometriä;


Myönnettävän toimintatuen määrä voi olla myymälää tai myymäläautoa kohden enintään 30 000 markkaa vuodessa.

7 §

Rahoitustukihakemus toimitetaan sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella hakemuksessa tarkoitettua toimintaa pääasiallisesti harjoitetaan.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi määrätä, millä edellytyksellä hakemukset voidaan toimittaa suoraan kauppa- ja teollisuusministeriölle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.