1309/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Asetus maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan edistämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä muutetaan maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan edistämisestä 30 päivänä tammikuuta 1987 annetun asetuksen (65/87) 20, 21 ja 32§ näin kuuluviksi:

20 §

Avustushakemus on toimitettava asianomaisen kunnan maatalouslautakunnalle, jonka tulee lähettää se maataloussihteerin tai, jos kunnassa ei sellaista ole, maatalouslautakunnan puheenjohtajan lausunnon seuraamana maatalouspiirille.

Milloin avustuksen lisäksi samaan tarkoitukseen haetaan lainaa, voidaan avustushakemus jättää kuitenkin lainahakemuksen kanssa samanaikaisesti luottolaitokselle tai Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab:lle. Edellä 1 momentissa tarkoitetun lausunnon hankkimisessa avustushakemuksen johdosta ja hakemuksen toimittamisessa maatalouspiirille on tällöin noudatettava, mitä maatilahallitus tarkemmin määrää.

21 §

Lainahakemus on toimitettava luottolaitokseen, jonka tulee hankkia hakemuksesta asianomaisen maatalouspiirin ja kunnan maataloussihteerin tai, jos kunnassa ei sellaista ole, maatalouslautakunnan puheenjohtajan lausunto. Lainan myöntämisestä on luottolaitoksen ilmoitettava asianomaiselle maatalouspiirille ja maatalouslautakunnalle.

32 §

Maaseutuelinkeinolain 22§:n 2 momentissa tarkoitettua avustuksen ja lainan siirtoa uudelle yritykselle on haettava maatalouspiiriltä. Hakemus voidaan jättää asianomaiselle maatalouslautakunnalle tai, jos se koskee samalla tai yksinomaan lainan siirtoa, myös luottolaitokselle edelleen maatalouslautakunnalle toimitettavaksi. Maatalouslautakunnan puolesta maataloussihteerin tai, ellei sellaista kunnassa ole, maatalouslautakunnan puheenjohtajan on lähetettävä hakemus oman lausuntonsa seuraamana ja lainan osalta luottolaitoksen lausunnon seuraamana viipymättä maatalouspiirille ratkaistavaksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Avustushakemukset on vuonna 1989 jätettävä helmikuun tai elokuun loppuun mennessä. Helmikuun loppuun mennessä jätettyjen avustushakemusten perusteella jaetaan, sen mukaan kuin maatilahallitus tarkemmin määrää, enintään 60 prosenttia tulo- ja menoarviossa avustuksiin vahvistetusta markkamäärästä. Maalis-elokuussa jätettyjen hakemusten perusteella päätetään avustuksiin jäljellä olevan markkamäärän jakamisesta. Tällöin otetaan ilman uutta hakemusta huomioon myös sellaiset avustuskelpoisina pidettävät hankkeet, joita koskevat hakemukset on tehty helmikuun loppuun mennessä, mutta joihin ei ole voitu suostua jaettavissa olevien varojen riittämättömyyden vuoksi.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.