1307/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 198

Laki kananmunien ja kananmunavalmisteiden tarkastuksesta ja hinnanalennuskorvauksen maksamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kananmunien ja kananmunavalmisteiden tarkastuksesta ja hinnanalennuskorvauksen maksamisesta 28 päivänä joulukuuta 1984 annetun lain (1009/84) nimike, 1§, 4§:n 1 ja 2 momentti, 6§, 8§:n 1 momentti ja 14§,

näistä 8§:n 1 momentti sellaisena kuin se on 4 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (928/87), näin kuuluviksi:

Laki

kananmunien ja kananmunavalmisteiden tarkastuksesta

1 §

Tätä lakia sovelletaan asetuksella tarkemmin määritettävän elinkeinonharjoittajan myyntiä varten luokittelemien ja pakkaamien sekä maasta vietävien ja maahan tuotavien kananmunien ja kananmunavalmisteiden tarkastukseen.

4 §

Tässä laissa tarkoitetun kananmunien ja kananmunavalmisteiden tarkastuksen suorittaa valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitos sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitoksen valtuuttamalla virkamiehellä on oikeus tarkastuksen toimittamista varten päästä tässä laissa tarkoitettuja tuotteita pakkaavien ja valmistavien elinkeinonharjoittajien valmistus-, varasto- ja säilytyspaikkoihin sekä saada ne tiedot, jotka ovat tarkastuksen toimittamista varten tarpeen.


6 §

Valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitoksella on oikeus periä suoritteistaan valtiolle maksuja, jotka vahvistetaan asetuksella valtion maksuperustelaissa (980/73) säädettyjen yleisten perusteiden mukaan.

8 §

Valtion muuhun hintapoliittiseen tukeen suunnatuista varoista maksetaan suoraan maatiloilta vähittäiskauppaan ja kulutukseen meneville kananmunille rahtitukea siten kuin valtioneuvosto tarkemmin määrää.


14 §

Tämän lain noudattamisen valvontaa johtaa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1989.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 145/88
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 19/88
Suuren valiok. miet. 171/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.