1294/1988

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1988

Verohallituksen päätös osingon, koron ja voitto-osuuden vapauttamisesta ennakonpidätyksestä

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 32§:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (584/87), määrännyt:

1 §

Ennakonpidätystä ei toimiteta osingosta, korosta eikä sijoitusrahaston maksamasta voitto-osuudesta, joka suoritetaan raha-, vakuutus- tai eläkelaitokselle tahi muulle tulo- ja varallisuusverolain 4 ja 5§:ssä tarkoitetulle kaupparekisteriin merkitylle yhteisölle tai yhtymälle taikka tulo- ja varallisuusverolain 21§:ssä tarkoitetulle yleishyödylliselle yhteisölle.

2 §

Jos osingon, koron tai sijoitusrahaston voitto-osuuden maksajalla ei ole käytettävissä ennakkoperintäasetuksen 38§:n 2 momentissa (1113/88) tarkoitettua osinkoverokirjan tietoa tai sitä vastaavaa suorasiirtona saatua tietoa toimitettavasta ennakonpidätyksestä, maksaja toimittaa ennakonpidätyksen luonnolliselle henkilölle tai kotimaiselle kuolinpesälle ajalla 1.1.-31.1.1989 maksamastaan osingosta, korosta ja sijoitusrahaston voitto-osuudesta vain siltä osin kuin niiden yhteismäärä samalle verovelvolliselle ylittää 2 000 markkaa.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989 ja sillä kumotaan verohallituksen 18 päivänä joulukuuta 1987 antama päätös (1213/87). Päätöstä sovelletaan voimaantulopäivänä tai sen jälkeen maksettaviin suorituksiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1988

Pääjohtaja
Lauri Honkavaara

Ylitarkastaja
Mirjami Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.