1264/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki toimenpiteistä lentoliikenteen turvaamiseksi eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan toimenpiteistä lentoliikenteen turvaamiseksi eräissä tapauksissa 10 päivänä joulukuuta 1971 annetun lain (842/71) 1§:n 2 momentti, 3§:n 1 momentti ja 4§ näin kuuluviksi:

1 §

Edellä 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa voidaan suorittaa erilaisia vartiointi-, tarkastus- ja muita näihin rinnastettavia toimenpiteitä kuten matkustajiin ja, milloin siihen katsotaan olevan erityistä syytä, lentoasemalla työskenteleviin tai muutoin siellä oleskeleviin henkilöihin kohdistuvia henkilöntarkastuksia ja henkilönkatsastuksia samoin kuin lentoaseman rakennusten, huonetilojen ja säilytyspaikkojen sekä kuljetettavan rahdin, postin ja matkatavaran tarkastuksia.

3 §

Tarkastettava henkilö on velvollinen alistumaan henkilöntarkastukseen ja henkilönkatsastukseen.


4 §

Tarkastuksia sekä henkilöntarkastuksia ja henkilönkatsastuksia suoritettaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä pakkokeinolaissa (450/87) on säädetty, kuitenkin niin, ettei pöytäkirjaa toimenpiteistä ole pidettävä, jollei siihen ole erityistä syytä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 186/88
Lakivaliok. miet. 14/88
Suuren valiok. miet. 217/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.