879/1988

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1988

Valtioneuvoston päätös kuormausnostureista ja niiden tarkastuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 8 ja 11§:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä muuttanut kuormausnostureista ja niiden tarkastuksista 30 päivänä maaliskuuta 1983 antamansa päätöksen (354/83) 8§:n ja 11§:n 1 momentin, sellaisena kuin se on 16 päivänä kesäkuuta 1983 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (530/83), seuraavasti:

8 §

Kuormausnosturin mukana on toimitettava turvallisen työskentelyn kannalta tarpeelliset suomen- ja tarvittaessa ruotsinkieliset käyttö-, huolto- ja tarkastusohjeet. Lisäksi kuormausnosturista tulee olla saatavana suomen- ja ruotsinkieliset asennusohjeet. Asennusohjeisiin tulee sisältyä tiedot siitä, millä edellytyksellä standardin SFS 4677 (25.8.1986) mukaisesti määritelty riittävä vakavuus kaatumisen estämiseksi on taattu.

11 §

Ennen kuormausnosturiyhdistelmän ensimmäistä käyttöönottoa tulee yhdistelmälle tehdä asennustarkastus. Tarkastuksessa suoritetaan standardin SFS 4261 (4.9.1978) mukainen koekäyttö ja varmistaudutaan siitä, että kuormausnosturiyhdistelmän vakavuus täyttää standardin SFS 4677 (25.8.1986) vaatimukset.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1988.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1988

Ministeri
Matti Puhakka

Ylitarkastaja
Leo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.