865/1988

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1988

Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitosten lainanoton rajoista ja ehdoista

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä valtion liikelaitoksista 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun lain (627/87) 8§:n 3 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Näitä määräyksiä on noudatettava niissä valtion liikelaitoksissa, joihin sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia, jäljempänä laki (627/87).

2 §

Liikelaitos saa käyttää lain 8§:n 1 momentissa tarkoitettua lyhytaikaista lainaa yleensä vain maksuvalmiutensa hoitoon.

Lyhytaikaista lainaa ei ilman erityistä syytä tule käyttää sellaisen käyttöomaisuuden hankkimisen rahoittamiseen, jonka taloudellinen pitoaika on vähintään kolme vuotta, tai muihin tähän verrattaviin pitkävaikutteisiin menoihin.

3 §

Jollei eduskunta muuta päätä, liikelaitoksen on noudatettava lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun pitkäaikaisen lainan ottamisessa seuraavia rajoja ja ehtoja:

1) lainaa saa ottaa vain investointeja ja muita pitkävaikutteisia menoja varten sekä käyttöpääoman pysyvän lisätarpeen rahoittamiseksi;

2) ulkomaan rahan määräistä lainaa saa ottaa vain valtiovarainministeriön suostumuksella; sekä

3) lainaa ei saa ottaa suoraan yleisöltä joukkovelkakirjoilla.

4 §

Liikelaitoksen 3§:ssä tarkoitetun lainanoton vuotuisesta enimmäismäärästä päättää valtioneuvosto tarvittaessa erikseen, jollei eduskunnan päätöksestä valtion liikelaitosten lainanottovaltuudesta muuta johdu.

5 §

Liikelaitoksen tulee toimittaa lainanotostaan ja velastaan valtiokonttorille sen tarvitsemat tiedot.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1988

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Alivaltiosihteeri
Eino Keinänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.