853/1988

Annettu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1988

Laki Suomen Vientiluotto Oy:n vuosien 1986-1989 ulkomaisen luotonoton korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Suomen Vientiluotto Oy:n vuosien 1986-1989 ulkomaisen luotonoton korkotuesta 20 päivänä joulukuuta 1985 annetun lain (1053/85) nimike ja 1§:n 2 momentti, sekä

lisätään 1§:ään uusi 2 momentti, jolloin muutettu 2 momentti siirtyy 3 momentiksi seuraavasti:

Laki

Suomen Vientiluotto Oy:n vuosien 1986-1989 ulkomaisen luotonoton korkotuesta ja valuuttakurssitappioiden korvaamisesta

1 §

Valtioneuvostolla on myös oikeus määräämillään ehdoilla antaa sitoumuksia siitä, että valtio maksaa yhtiön vuosina 1988-1989 ottamista enintään 3 000 miljoonan markan määräisistä ulkomaisista luotoista mahdollisesti aiheutuvia valuuttakurssitappioita.

Sitoumus korkotuen suorittamisesta ja valuuttakurssitappioiden korvaamisesta voidaan antaa myös edellä tarkoitettujen lainojen takaisinmaksamista varten otettavan lainan osalta. Korkotukea ja kurssitappioiden korvausta maksetaan kuitenkin enintään 10 vuoden ajan.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä loka>kuuta 1988.

Hallituksen esitys 103/88
Suuren valiok. miet. 93/88

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.