691/1988

Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1988

Asetus kuntien kantokykyluokituksesta annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä muutetaan kuntien kantokykyluokituksesta 9 päivänä elokuuta 1985 annetun asetuksen (700/85) 3§:n 4 momentti näin kuuluvaksi:

3 §

Laskettaessa 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja nettomenoja asukasta ja veroäyriä kohti vähennetään kunnan tilinpäätöksen mukaisista käyttömenoista, joista on vähennetty laskennalliset korot ja poistot, asianomaisen hallinnonalan tulot lukuunottamatta vuokratuloja. Veroäyrimääränä käytetään edellä 2§:ssä tarkoitetulla tavalla laskettua veroäyrien lukua.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.