613/1988

Annettu Naantalissa 1 päivänä heinäkuuta 1988

Asetus tulliasetuksen 23§:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä lisätään 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tulliasetuksen 23§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 19 päivänä huhtikuuta 1985 annetussa asetuksessa (319/85), tullilain (573/78) 30§:n 2 momentin nojalla uusi 3 momentti seuraavasti:

23 §

Henkilölle, joka ei asu Suomessa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa, saadaan verottomien tavaroiden myymälästä myydä muitakin tullaamattomia ulkomaisia ja verottomia kotimaisia tuotteita kuin niitä, joita tarkoitetaan edellä 2 momentissa sekä tullilain (573/78) 30§:n 1 momentissa, ei kuitenkaan elintarvikkeita.


Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä heinäkuuta 1988.

Naantalissa 1 päivänä heinäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.