302/1988

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1988

Asetus yhteentörmäämisen ehkäisemisestä sisäisillä kulkuvesillä (Sisävesisäännöt 1978) annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan yhteentörmäämisen ehkäisemisestä sisäisillä kulkuvesillä (Sisävesisäännöt 1978) 30 päivänä maaliskuuta 1978 annetun asetuksen (252/78) 15§, sekä

lisätään 7§:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

7 §
Pituudeltaan alle 12 metrin konealuksen kulkuvalot

Poliisin, tullin, rajavartiolaitoksen, puolustuvoimien, merenkulkulaitoksen, palokunnan tai meripelastusyksikön aluksessa voidaan näyttää sinistä ympäri näköpiirin näkyvää vilkkuvaloa aluksen ollessa kiireellisessä virka- tai pelastustehtävässä tai milloin se muun vesiliikenteen varoittamiseksi on tarpeen.

15 §
Ruoppaajan äänimerkit

Näkyvyyden ollessa rajoitettu on vedenalaiseen tai vastaavaan työhön käytettävän ruoppaajan sekä muun aluksen tai kelluvan esineen, jonka ankkurointi tai kiinnitys estää tai vaikeuttaa muuta vesiliikennettä, annettava ankkuroidulle alukselle meriteiden säännöissä määrätty äänimerkki, jota seuraa:

1) sarja yksittäislyöntejä (vähintään 6) laivakellolla, kun se voidaan sivuuttaa niin kuin sen paikka olisi merkitty oikeanpuoleisella viitalla, pohjoisviitalla tai länsiviitalla; tai

2) sarja kaksoislyöntejä (vähintään 6) laivakellolla, kun se voidaan sivuuttaa niin kuin sen paikka olisi merkitty vasemmanpuoleisella viitalla, eteläviitalla tai itäviitalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1988.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.