295/1988

Annettu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 1988

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden sillivalmisteiden kauppatavan mukaisista nimistä

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 21 päivänä marraskuuta 1952 annetun elintarvikeasetuksen (408/52) 10 ja 54§:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee maahantuotavan ja valmistajan toimesta myytäväksi luovutettavan sillin (Clupea harengus) rasvapitoisuutta ilmanpitävään astiaan pakatussa sillivalmisteessa (tullitariffin nimike 16.04) ja valmisteen kauppatavan mukaista nimeä.

2 §
Sillivalmisteen rasvapitoisuus ja kauppatavan mukainen nimi

Jos sillivalmisteessa olevan sillin rasvapitoisuus on vähintään 10 painoprosenttia, saa kauppatavan mukaisessa nimessä käyttää sanaa "silli".

3 §
Esikypsytetty sillivalmiste

Esikypsytetyn sillivalmisteen kauppatavan mukaisessa nimessä saa käyttää sanaa "silli", jos valmisteessa olevan sillin rasvapitoisuus on vähintään 8 painoprosenttia.

4 §
Määritysmenetelmä

Rasvapitoisuus määritetään A.O.A.C:n (Association of Official Analytical Chemists) menetelmällä 18.043-18.044 (Official Methods of Analyses of the A.O.A.C., 14. painos, 1984) tai muulla vastaavalla menetelmällä.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä huhtikuuta 1988.

Tällä päätöksellä kumotaan 10 päivänä tammikuuta 1985 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (48/85) eräiden kalavalmisteiden kauppatavan mukaisista nimistä.

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 1988

Ministeri
Pertti Salolainen

Ylitarkastaja
Juhani Paakkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.