266/1988

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1988

Valtioneuvoston päätös hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta

Valtioneuvosto on opetusministeriön esittelystä evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 13§:n 4 momentin, sellaisena kuin se on 11 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1001/87), sekä säännöksen voimaantulosäännöksen nojalla päättänyt seuraavaa:

Evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 13§:n 4 momentissa säädetyt hyvityssakkojen enimmäismäärät 50 000 ja 200 markkaa tarkistetaan rahan arvon muutosta vastaavasti 56 000 ja 220 markaksi.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1988

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Vanhempi hallitussihteeri
Marjatta Lehtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.