265/1988

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1988

Valtioneuvoston päätös peruskoulun ja lukion huonetilojen normaalihinnoista

Valtioneuvosto on peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista 28 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain (1112/78) 13§:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (1053/86), opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Peruskoulun ja lukion hallintotilojen, opetustilojen ja muiden tilojen normaalihinnat hyötypinta-alan neliömetriä kohden ovat seuraavat:

mk
1. Hallintotilat
Toimistotilat
- koulun johtajan tai rehtorin huone 6 150
- erityiskoulun johtajan huone 6 150
-apulaisrehtorin huone 6 150
- lukion iltalinjan rehtorin huone 6 150
- lukion iltalinjan apulaisrehtorin huone 6 150
-kansliahuone 6 150
-arkisto- tai varastotilaa 6 750
- monistamo- ja materiaalihuone 6 150
-vahtimestarin huone 6 150
Opettajien tilat
- opettajien huone ja työskentelytilat 5 600
-tv- ja keskusradiotila 6 150
-toalettitilat 9 800
Oppilashuollon tilat
-opinto-ohjaajan huone 6 150
- kouluterveydenhoitotila odotustiloineen 6 750
2. Opetustilat
Yleiset opetustilat
- opetustila 1 = pienryhmäopetusta varten 5 600
- opetustila 2 = ryhmäopetusta varten 5 600
- opetustila 3 = perusryhmän opetusta varten 5 600
- luentosali = suurryhmän ja pienryhmien opetusta varten 5 600
- erillistä opetusvälinetilaa edellä lueteltuja tiloja varten 6 150
- yleiset opetustilat vaikeavammaisten erityiskoulussa 6 150
Ainekohtaiset opetustilat säilytystiloineen seuraavia oppiaineita varten:
-tietotekniikka 6 750
-maantieto ja biologia 6 150
- maatilatalouden opetusvälinetila 6 150
- maatilatalous, pienoiskasvihuone 6 150
-maatilatalous 6 150
-fysiikka ja kemia 6 750
-konekirjoitus 6 150
-tekstiilityö 6 150
-tekninen työ 6 150
-kotitalous 6 750
-musiikki 6 150
-kuvaamataito 6 150
- musiikki ja kuvaamataito 6 150
-musiikki ja tekstiilityö 6 150
- kuvaamataito ja tekstiilityö 6 150
- vaikeavammaisten erityiskoulun liikunta- ja terapiatila 6 750
-liikuntatila
-enintään 100 m2 6 150
- 100 m2 ylittävältä osin 300 m2:iin asti 5 050
-300 m2 ylittävältä osin 4 550
-näyttämötilat 7 550
- näyttämötilat, jos tuolit sijoitetaan näyttämön alle 8 550
-näyttämön varasto 5 050
-tuolivarasto 5 050
-voimisteluvälinetila 4 550
- pukeutumis- ja peseytymistila 7 550
- liikunnanopettajan pukeutumis- ja peseytymistila 8 550
-ulkourheiluvälinetila 4 550
3. Kirjastotilat
- kirjastohuone ja kirjastonhoitajan huone 5 600
4. Ruokailutilat
-ruokailusali 5 600
-keittiötilat aputiloineen
-valmistuskeittiö 11 200
-kuumennuskeittiö 9 800
-jakelukeittiö 11 200
5. Muut tilat
-oppilaskunnan huone 5 600
- keittiöhenkilökunnan ja siivoushenkilökunnan pukeutumis- ja peseytymistilat 7 550
-WC-tilat 9 800
- vaikeavammaisten erityiskoulun hoitohuone 9 800
- oppilaiden henkilökohtaisen omaisuuden säilytystilat 5 600
- vaikeavammaisten erityiskoulun liikkumis- ja apuvälinevarasto 5 050
- vaikeavammaisten erityiskoulun märkäeteinen 7 550
-kiinteistön hoitotilat 5 050
-siivoustilat 8 550
- talonmies-lämmittäjän asunto 4 050
6. Hyötypinta-alan ulkopuolelle jäävät tilat
-käytävätilat
- koulun lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja sähkölaitteita varten tarvittavat tekniset tilat
2 §

Oppilaskodin tilojen normaalihinnat hyötypinta-alan neliömetriä kohden ovat seuraavat:

mk
-oppilashuone kahdelle 4 550
-oppilashuone yhdelle 4 550
-oleskelutilaa 5 050
-suihkuhuoneet 7 550
-WC-tilat 7 550
-kuivaushuone jalkineille ja ulkovaatteille 6 750
-sauna WC:ineen 7 550
-vaatehuoltotila (pesula, kuivaus-, mankeli-, silitys- ja likapyykin säilytystilat) 6 750
-liinavaatevarasto 6 750
-lämmin säilytystila oppilaiden henkilökohtaisille tavaroille 6 750
-päivystyshuone 6 150
-siivoustilat 8 550
-oppilaskodinhoitajan asunto 4 050
3 §

Edellä 1 ja 2§:ssä mainitut normaalihinnat ovat rakennuskustannusindeksin pisteluvun 161 kustannustasossa. Rakennuksen normaalihintaa määrättäessä nämä tilakohtaiset normaalihinnat on korotettava toteuttamisohjelman hyväksymispäivänä tiedossa olevan viimeisen rakennuskustannusindeksin pisteluvun tasoon.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1988. Päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1988 alkaen ja se on voimassa vuoden 1988 loppuun.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1988

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Hallitusneuvos
Pentti E. Laasonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.