259/1988

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1988

Valtioneuvoston päätös pienyrittäjän vuosilomarahasta annetussa laissa tarkoitetun enimmäisvuositulon määrän ja vuosilomarahan suuruuden vahvistamisesta

Valtioneuvosto on pienyrittäjän vuosilomarahasta 27 päivänä toukokuuta 1977 annetun lain (408/77) 3§:n 1 momentin 3 kohdan ja 5§:n nojalla sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain (408/77) 3§:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun pienyrittäjän valtionverotuksessa verotettavan enimmäisvuositulon määrä on 43 700 markkaa.

2 §

Vuosilomarahan suuruus on 1 020 markkaa.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1988 ja sitä sovelletaan 1 päivänä huhtikuuta 1988 alkavana ja 31 päivänä maaliskuuta 1989 päättyvänä lomakautena suoritettavaan vuosilomarahaan.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1988

Ministeri
Tarja Halonen

Apulaisosastopäällikkö
Ilkka Suojasalmi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.