147/1988

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Asetus pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä muutetaan 13 päivänä toukokuuta 1977 pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun asetuksen (386/77) 2§, sellaisena kuin se on 8 päivänä maaliskuuta 1985 annetussa asetuksessa (241/85), näin kuuluvaksi:

2 §

Saatuaan ilmoituksen pakkohuutokaupasta asianomaisen maatalouspiirin on tarpeen vaatiessa arvioitava omaisuus. Arvioimisessa voi maatalouspiiri käyttää apunaan maatalouslautakunnan jäseniä ja maataloussihteeriä. Arvioituaan omaisuuden maatalouspiirin on, milloin lunastusoikeus 2 momentin nojalla kuuluu maatilahallitukselle ja maatalouspiiri katsoo kiinteistön soveltuvan käytettäväksi maatilalain (188/77) tai muutoin valtion tarkoituksiin, lähetettävä maatilahallitukselle arvioimiskirjat ja esityksensä omaisuuden lunastamisesta valtiolle.

Edellä 1§:ssä mainitun lain mukainen lunastusoikeus kuuluu maatilahallitukselle silloin, kun huutokauppahinta ylittää 500 000 markkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988. Ennen mainittua päivää tapahtuneisiin pakkohuutokauppoihin sovelletaan kuitenkin aikaisempia säännöksiä.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.