146/1988

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Asetus maatalouslautakunnista annetun asetuksen 8§:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1971 maatalouslautakunnista annetun asetuksen (147/71) 8§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 19 päivänä maaliskuuta 1976 annetussa asetuksessa (264/76), näin kuuluvaksi:

8 §

Edellä 7§:ssä tarkoitetussa selvityksessä, joka on laadittava maatilahallituksen hyväksymälle lomakkeelle, kunnan tulee antaa asianomaiselta kalenterivuodelta tiedot kunnan varoista maksetusta maataloussihteerin palkasta ja siihen liittyvistä menoista sekä eläkekustannuksista ja maatalouslautakunnan puheenjohtajalle suoritetuista kuukausipalkkioista samoin kuin maatalouslautakunnan puheenjohtajan, jäsenten ja maataloussihteerin kokouspalkkioista, matkakustannusten korvauksista ja päivärahoista sekä puheenjohtajan ja jäsenten toimituspalkkioista.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.