137/1988

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Asetus eräiden ammattikasvatushallituksen alaisten valtion ammatillisten oppilaitosten virkojen nimien muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 7§:n 1 momentin nojalla:

1 §
Valtion ammatilliset oppilaitokset

Muutetaan:

Lukumäärä Viran nykyinen nimi Palkkausluokka Lukumäärä Viran uusi nimi

Ammattikoulujen Hämeenlinnan opettajaopiston ammattikoulu

8 ammattiaineiden opettaja C 49 8 lehtori (ammatilliset aineet)
2 yleisaineiden opettaja C 43 1 lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, kansalaistieto, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka)
1 lehtori (liikunta ja terveystieto)
2 ammatinopettaja C 40 2 lehtori (ammatilliset aineet)
6 työnopettaja C 38 6 lehtori (ammatilliset aineet)

Valtion hotelli- ja ravintolaoppilaitokset

14 lehtori C 44 10 lehtori (ammatilliset aineet)
4 lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, kansalaistieto, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka)
12 opettaja C 43 2 lehtori (ammatilliset aineet)
10 lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, kansalaistieto, fysiikka, kemia ja tietotekniikka)
3 opettaja C 39 3 lehtori (liikunta ja terveystieto)
54 opettaja C 38 54 lehtori (ammatilliset aineet)

Valtion maatalousalan oppilaitokset

52 lehtori C 51 52 lehtori (ammattiaineet)
7 opettaja C 48 7 lehtori (ammattiaineet)
5 opettaja (maatalous) C 48 5 lehtori (ammattiaineet)
2 opettaja (karjatalous) C 48 2 lehtori (ammattiaineet)
1 opettaja (metsänhoito) C 48 1 lehtori (ammattiaineet)
1 opettaja (insinööri) C 48 1 lehtori (ammattiaineet)
3 puutarhaopettaja C 48 3 lehtori (ammattiaineet)
87 opettaja C 46 87 lehtori (ammattiaineet)
21 opettaja (maatalous) C 46 21 lehtori (ammattiaineet)
6 opettaja (metsänhoito) C 46 6 lehtori (ammattiaineet)
11 opettaja (karjatalous) C 46 11 lehtori (ammattiaineet)
1 opettaja (hevostalous) C 46 1 lehtori (ammattiaineet)
4 opettaja (insinööri) C 46 4 lehtori (ammatinopetus)
1
opettaja (porotalous) C 46 1 lehtori (ammattiaineet)
1 maatalousopettaja C 46 1 lehtori (ammattiaineet)
1 puutarhaopettaja C 46 1 lehtori (ammatinopetus)
1 metsänhoidonopettaja C 46 1 lehtori (ammattiaineet)
14 opettaja C 45 14 lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, kansalaistieto, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka)
3 puutarhaopettaja C 40 3 lehtori (ammatinopetus)
3 ammattiopettaja C 40 3 lehtori (ammatinopetus)
1 ammattiopettaja (koneoppi ja metallityöt) C 40 1 lehtori (ammatinopetus)
1 puutarhaopettaja C 39 1 lehtori (ammatinopetus)
17 ammattiopettaja C 39 17 lehtori (ammatinopetus)
1 ammattiopettaja (koneoppi ja metallityöt) C 39 1 lehtori (ammatinopetus)
2 opettaja (liikuntakasvatus) C 39 2 lehtori (liikunta ja terveystieto)
1 koneopettaja C 39 1 lehtori (ammatinopetus)
4 kalastusmestari C 39 4 lehtori (ammatinopetus)
88 ammattiopettaja C 38 88 lehtori (ammatinopetus)
3 ammattiopettaja (kone- ja metallityöt) C 38 3 lehtori (ammatinopetus)
7 ammattiopettaja (koneoppi ja metallityöt) C 38 7 lehtori (ammatinopetus)
5 ammattiopettaja (puutyöt) C 38 5 lehtori (ammattinopetus)
20 koneopettaja C 38 20 lehtori (ammatinopetus)
32 puutarhaopettaja C 38 32 lehtori (ammatinopetus)
3 puutarhaopettaja 1 l C 38 3 lehtori (ammatinopetus)
22 käsityönopettaja C 38 22 lehtori (ammatinopetus)
1 käsityönopettaja 2 l C 38 1 lehtori (ammatinopetus)
3 talousopettaja C 38 3 lehtori (ammatinopetus)
1 kuurojen opettaja C 38 1 lehtori (ammatinopetus)
2 miesten käsityön opettaja C 38 2 lehtori (ammatinopetus)
4 työnopettaja C 37 4 lehtori (työnopetus)
6 työnopettaja C 36 6 lehtori (työnopetus)

Valtion ammattioppilaitokset

162 ammattiaineiden opettaja C 47 162 lehtori (ammatilliset aineet)
51 yleisaineiden opettaja C 41 35 lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, kansalaistieto, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka)
16 lehtori (liikunta ja terveystieto)
122 ammatinopettaja C 38 122 lehtori (ammatilliset aineet)
2 ammattiopettaja C 38 2 lehtori (ammatilliset aineet)
166 työnopettaja C 36 166 lehtori (ammatilliset aineet)

Valtion metsä- ja puutalousoppilaitokset

2 johtaja C 63 2 rehtori
6 johtaja C 62 6 rehtori
14 johtaja C 61 14 rehtori
6 johtaja C 60 6 rehtori
12 lehtori C 54 12 lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, kansalaistieto, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka)
27 lehtori C 54 27 lehtori (ammattiaineet)
57 metsänhoitaja C 54 57 lehtori (ammattiaineet)
8 insinööri C 51 8 lehtori (ammattiaineet)
1 koneinsinööri C 51 1 lehtori (ammattiaineet)
1 autoteknikko C 48 1 lehtori (työnopetus)
1 harjoitusmestari C 48 1 lehtori (ammattiaineet)
14 koneteknikko C 48 14 lehtori (työnopetus)
1 koneteknikko-opettaja C 48 1 lehtori (työnopetus)
70 metsäteknikko C 48 70 lehtori (ammattiaineet)
1 puuteollisuusteknikko C 48 1 lehtori (ammattiaineet)
1 sahateknikko C 48 1 lehtori (työnopetus)
3 teknikko C 48 3 lehtori (työnopetus)
15 metsätyönopettaja C 42 15 lehtori (työnopetus)
43 työnopettaja C 42 43 lehtori (työnopetus)

Valtion merenkulkuoppilaitokset

4 yliopettaja C 56 4 yliopettaja (teknilliset aineet)
3 yliopettaja C 56 3 yliopettaja (merenkulkuaineet)
1 yliopettaja C 56 1 yliopettaja (matemaattiset aineet)
5 lehtori C 51 5 lehtori (merenkulkuaineet)
1 lehtori C 51 1 lehtori (radiosähkötysaineet)
2 lehtori C 51 2 lehtori (teknilliset aineet)
6 lehtori C 51 6 lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, kansalaistieto, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka)
1 lehtori C 51 1 lehtori (ahtausteknilliset aineet)
4 lehtori C 49 4 lehtori (merimiesaineet)
1 lehtori C 49 1 lehtori (teknilliset aineet)
3 assistentti C 49 3 laboratorioinsinööri
9 lehtori C 45 9 lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet kansalaistieto, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka)
3 lehtori C 45 3 lehtori (liikunta ja terveystieto)
4 työnopettaja C 46 4 lehtori (työnopetus ahtausteknillisissä >aineissa)
3 ammatinopettaja C 43 3 lehtori (merimiesaineet)
12 ammatinopettaja C 43 12 lehtori (ammatinopetus koneaineissa)
4 ammatinopettaja C 43 4 lehtori (ammatinopetus sähköaineissa)
12 ammatinopettaja C 43 12 lehtori (ravitsemispalvelujen ammatinopetus)
1 talousesimies C 43 1 lehtori (ravitsemispalvelujen ammatinopetus)
1 laivamestari C 43 1 lehtori (merimiesaineet)
7 työnopettaja C 41 7 lehtori (työnopetus merimiesaineissa)
9 työnopettaja C 41 9 lehtori (ravitsemispalvelujen työnopetus)

Valtion teknilliset oppilaitokset

1 auto- ja kuljetustekniikan yliopettaja C 57 1 yliopettaja
3 autotekniikan yliopettaja C 57 3 yliopettaja
2 kemian yliopettaja C 57 2 yliopettaja
13 fysiikan yliopettaja C 57 13 yliopettaja
17 koneenrakennuksen yliopettaja C 57 17 yliopettaja
8 koneenrakennusopin yliopettaja C 57 8 yliopettaja
2 koneopin yliopettaja C 57 2 yliopettaja
2 konetekniikan yliopettaja C 57 2 yliopettaja
1 konepajatekniikan yliopettaja C 57 1 yliopettaja
1 lämmitys- ja saniteettitekniikan yliopettaja C 57 1 yliopettaja
18 matematiikan yliopettaja C 57 18 yliopettaja
1 matemaattisten aineiden yliopettaja C 57 1 yliopettaja
2 mekaniikan ja lujuusopin yliopettaja C 57 2 yliopettaja
3 mekaniikan yliopettaja C 57 3 yliopettaja
4 mittaus- ja säätötekniikan yliopettaja C 57 4 yliopettaja
1 puhelintekniikan yliopettaja C 57 1 yliopettaja
1 radiotekniikan yliopettaja C 57 1 yliopettaja
11 sähkötekniikan yliopettaja C 57 11 yliopettaja
1 sähkötekniikan (vahvavirta) yliopettaja C 57 1 yliopettaja
2 teletekniikan yliopettaja C 57 2 yliopettaja
2 teollisuustalouden ja työnjohto-opin yliopettaja C 57 2 yliopettaja
8 talonrakennusopin yliopettaja C 57 8 yliopettaja
5 talonrakennuksen yliopettaja C 57 5 yliopettaja
6 rakennustekniikan yliopettaja C 57 6 yliopettaja
1 rakenteiden statiikan yliopettaja C 57 1 yliopettaja
5 tien- ja vesirakennuksen yliopettaja C 57 5 yliopettaja
3 puuteknologian yliopettaja C 57 3 yliopettaja
1 automaatiotekniikan yliopettaja C 57 1 yliopettaja
1 betoni- ja teräsbetoniopin yliopettaja C 57 1 yliopettaja
4 teräsbetoniopin yliopettaja C 57 4 yliopettaja
1 rakennussuunnittelun yliopettaja C 57 1 yliopettaja
1 kutomateollisuuden yliopettaja C 57 1 yliopettaja
1 paperiteollisuuden yliopettaja C 57 1 yliopettaja
1 taloussuunnittelun yliopettaja C 57 1 yliopettaja
1 valimotekniikan yliopettaja C 57 1 yliopettaja
1 elintarviketekniikan yliopettaja C 57 1 yliopettaja
2 elektroniikan yliopettaja C 57 2 yliopettaja
1 laivanrakennuksen yliopettaja C 57 1 yliopettaja
8 yliopettaja (koneenrakennus) C 57 8 yliopettaja
6 yliopettaja (koneautomaatio) C 57 6 yliopettaja
1 yliopettaja (koneoppi) C 57 1 yliopettaja
1 yliopettaja (konetekniikka) C 57 1 yliopettaja
1 yliopettaja (laivakone- ja voimalaitostekniikka) C 57 1 yliopettaja
1 yliopettaja (talonrakennusoppi/arkkitehtiaineet) C 57 1 yliopettaja
2 yliopettaja (tietokonetekniikka) C 57 2 yliopettaja
1 yliopettaja (auto- ja kuljetustekniikka) C 57 1 yliopettaja
1 yliopettaja (teollisuustalous- ja työnjohto-oppi) C 57 1 yliopettaja
8 yliopettaja (tietotekniikka) C 57 8 yliopettaja
7 yliopettaja (fysiikka) C 57 7 yliopettaja
1 yliopettaja (kemia) C 57 1 yliopettaja
11 yliopettaja (matematiikka) C 57 11 yliopettaja
1 yliopettaja (sähkövoimatekniikka) C 57 1 yliopettaja
2 yliopettaja (sähkötekniikka) C 57 2 yliopettaja
3 yliopettaja (prosessitekniikka) C 57 3 yliopettaja
1 yliopettaja (säätötekniikka) C 57 1 yliopettaja
5 yliopettaja (teollisuustalous) C 57 5 yliopettaja
5 yliopettaja (automaatiotekniikka) C 57 5 yliopettaja
1 yliopettaja (talonrakennustekniikka) C 57 1 yliopettaja
1 yliopettaja (tuotantotalous) C 57 1 yliopettaja
4 yliopettaja (elektroniikka) C 57 4 yliopettaja
1 yliopettaja (informaatiotekniikka) C 57 1 yliopettaja
1 yliopettaja (rakentamistalous) C 57 1 yliopettaja
2 yliopettaja (LVI-tekniikka) C 57 2 yliopettaja
1 yliopettaja (tietoliikennetekniikka) C 57 1 yliopettaja
1 yliopettaja (koneenrakennus/konepajatekniikka) C 57 1 yliopettaja
1 yliopettaja (mittaus- ja säätötekniikka) C 57 1 yliopettaja
1 yliopettaja (koneautomaatiotekniikka) C 57 1 yliopettaja
1 yliopettaja (elintarviketekniikka) C 57 1 yliopettaja
1 yliopettaja (mekaniikka) C 57 1 yliopettaja
1 yliopettaja (radiotekniikka) C 57 1 yliopettaja
1 yliopettaja (yhdyskuntatekniikka) C 57 1 yliopettaja
1 yliopettaja (rakennustekniikka) C 57 1 yliopettaja
1 yliopettaja (tiedonsiirtotekniikka) C 57 1 yliopettaja
1 auto- ja kuljetustekniikan lehtori C 51 1 lehtori
7 autotekniikan lehtori C 51 7 lehtori
1 deskriptiivisen geometrian lehtori C 51 1 lehtori
13 fysiikan lehtori C 51 13 lehtori
2 fysiikan ja mekaniikan lehtori C 51 2 lehtori
4 kemian lehtori C 51 4 lehtori
1 koneenrakennuksen ja kojeopin lehtori C 51 1 lehtori
9 koneenrakennusopin lehtori C 51 9 lehtori
19 koneenrakennuksen lehtori C 51 19 lehtori
4 koneopin lehtori C 51 4 lehtori
1 koneteknillisten aineiden lehtori C 51 1 lehtori
2 konepajatekniikan lehtori C 51 2 lehtori
1 konepajateknillisten aineiden lehtori C 51 1 lehtori
2 konemestarien opintosuunnan lehtori C 51 2 lehtori
1 maanjakotekniikan lehtori C 51 1 lehtori
5 maanmittaustekniikan lehtori C 51 5 lehtori
11 matemaattisten aineiden lehtori C 51 11 lehtori
21 matematiikan lehtori C 51 21 lehtori
4 mittaus- ja säätötekniikan lehtori C 51 4 lehtori
2 lämmitys- ja saniteettitekniikan (LVI-tekniikan) lehtori C 51 2 lehtori
1 puhelintekniikan lehtori C 51 1 lehtori
1 radiotekniikan lehtori C 51 1 lehtori
3 rakennustekniikan lehtori C 51 3 lehtori
12 sähkötekniikan lehtori C 51 12 lehtori
13 talonrakennuksen lehtori C 51 13 lehtori
8 talonrakennusopin lehtori C 51 8 lehtori
1 talonsuunnitteluopin lehtori C 51 1 lehtori
3 teletekniikan lehtori C 51 3 lehtori
1 tietotekniikan lehtori C 51 1 lehtori
3 teollisuustalouden ja työnjohto-opin lehtori C 51 3 lehtori
4 tien- ja vesirakennusopin lehtori C 51 4 lehtori
8 tien- ja vesirakennuksen lehtori C 51 8 lehtori
4 mekaniikan lehtori C 51 4 lehtori
1 huoneenrakennuksen lehtori C 51 1 lehtori
3 puuteknologian lehtori C 51 3 lehtori
4 teräsbetoniopin lehtori C 51 4 lehtori
1 rakentamistalouden lehtori C 51 1 lehtori
1 kaivostekniikan lehtori C 51 1 lehtori
1 kemian (elintarviketekniikka) C 51 1 lehtori
1 sähkövoimatekniikan lehtori C 51 1 lehtori
2 elektroniikan lehtori C 51 2 lehtori
1 heikkovirtatekniikan lehtori C 51 1 lehtori
1 paperiteollisuuden lehtori C 51 1 lehtori
1 tekstiiliteollisuuden lehtori C 51 1 lehtori
1 vaatetusteknologian lehtori C 51 1 lehtori
1 elintarviketekniikan lehtori C 51 1 lehtori
1 prosessitekniikan lehtori C 51 1 lehtori
1 teknisen piirustuksen lehtori C 51 1 lehtori
1 betoni- ja teräsbetoniopin lehtori C 51 1 lehtori
1 yleisten aineiden (fysiikka) lehtori C 51 1 lehtori
7 lehtori (koneoppi) C 51 7 lehtori
1 lehtori (koneoppi, autotekniset aineet) C 51 1 lehtori
8 lehtori (koneenrakennus) C 51 8 lehtori
1 lehtori (koneteknilliset aineet) C 51 1 lehtori
3 lehtori (koneautomaatio) C 51 3 lehtori
1 lehtori (kone- ja metallitekniikka) C 51 1 lehtori
6 lehtori (elektroniikka) C 51 6 lehtori
11 lehtori (fysiikka) C 51 11 lehtori
12 lehtori (matematiikka) C 51 12 lehtori
2 lehtori (matemaattiset aineet) C 51 2 lehtori
1 lehtori (kemia) C 51 1 lehtori
8 lehtori (sähkötekniikka) C 51 8 lehtori
2 lehtori (sähkövoimatekniikka) C 51 2 lehtori
1 lehtori (mekaniikka) C 51 1 lehtori
1 lehtori (auto- ja kuljetustekniikka) C 51 1 lehtori
1 lehtori (paperitekniikka) C 51 1 lehtori
3 lehtori (automaatiotekniikka) C 51 3 lehtori
1 lehtori (tuotantoautomaatio) C 51 1 lehtori
3 lehtori (prosessitekniikka) C 51 3 lehtori
1 lehtori (sähkö- ja säätötekniikka) C 51 1 lehtori
1 lehtori (teollisuustalous) C 51 1 lehtori
1 lehtori (säätötekniikka) C 51 1 lehtori
1 lehtori (talonrakennustekniikka) C 51 1 lehtori
1 lehtori (tietotekniikka) C 51 1 lehtori
2 lehtori (tietoliikennetekniikka) C 51 2 lehtori
1 lehtori (talonsuunnittelu) C 51 1 lehtori
2 lehtori (mittaus- ja säätötekniikka) C 51 2 lehtori
1 lehtori (ympäristötekniikka) C 51 1 lehtori
1 lehtori (rakentamistalous) C 51 1 lehtori
1 lehtori (energiatekniikka) C 51 1 lehtori
1 lehtori (rakennetekniikka) C 51 1 lehtori
1 lehtori (talous- ja työelämätietous C 51 1 lehtori
1 lehtori (talonrakennus) C 51 1 lehtori
1 lehtori (laivanrakennusoppi) C 51 1 lehtori
1 lehtori (tietojenkäsittelyoppi) C 51 1 lehtori
1 lehtori (tietokonetekniikka) C 51 1 lehtori
1 lehtori (kiinteistötekniikka) C 51 1 lehtori
8 suomen kielen lehtori C 51 8 lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet)
3 ruotsin ja vieraiden kielten lehtori C 51 3 lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet)
2 vieraiden kielten lehtori C 51 2 lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet)
10 lehtori (suomen kieli) C 51 10 lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet)
2 lehtori (äidinkieli) C 51 2 lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet)
4 lehtori (ruotsin kieli) C 51 4 lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet)
1 lehtori (ruotsi ja vieraat kielet) C 51 1 lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet)
1 lehtori (ruotsin ja saksan kieli) C 51 1 lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet)
3 lehtori (saksan kieli) C 51 3 lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet)
11 lehtori (englannin kieli) C 51 11 lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet)
9 lehtori (vieraat kielet) C 51 9 lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet)

Valtion koti- ja laitostalousoppilaitokset

3 maatalousaineiden opettaja C 47 3 lehtori (ammattiaineet)
7 opettaja C 47 7 lehtori (ammattiaineet)
3 yhteiskunta-aineiden opettaja C 47 3 lehtori (ammattiaineet)
5 maatalousaineiden opettaja C 46 5 lehtori (ammattiaineet)
2 opettaja C 46 2 lehtori (ammattiaineet)
1 opettaja C 38 1 lehtori (ammatinopetus)
4 kodinhoidonopettaja C 38 4 lehtori (ammatinopetus)
13 talousopettaja C 38 13 lehtori (ammatinopetus)
6 talousopettaja 2 l C 38 6 lehtori (ammatinopetus)
5 terveydenhoidonopettaja C 38 5 lehtori (terveydenhoito)
5 käsityönopettaja C 38 5 lehtori (ammatinopetus)
2 puutarhaopettaja C 38 2 lehtori (ammatinopetus)
3 puutarhaopettaja 2 l C 38 3 lehtori (ammatinopetus)
12 kodinhoidonopettaja C 37 12 lehtori (ammatinopetus)
35 talousopettaja C 37 35 lehtori (ammatinopetus)
16 talousopettaja 2 l C 37 16 lehtori (ammatinopetus)
10 terveydenhoidonopettaja C 37 10 lehtori (terveydenhoito)
15 käsityönopettaja C 37 15 lehtori (ammatinopetus)
4 puutarhaopettaja C 37 4 lehtori (ammatinopetus)
11 puutarhaopettaja 2 l C 37 11 lehtori (ammatinopetus)
1 tietopuolisten aineiden opettaja C 37 1 lehtori (ammatinopetus)

Valtion käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset

18 lehtori C 51 17 lehtori (ammatilliset aineet)
1 lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, kansalaistieto, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka)
13 ammatinopettaja C 39 13 lehtori (ammatilliset aineet)
3 opettaja C 38 3 lehtori (ammatilliset aineet)

Valtion terveydenhuo-oppilaitokset

18 opettaja C 50 18 lehtori (ammatilliset aineet)
68 opettaja C 50 68 lehtori (käyttäytymistieteelliset, luonnontieteelliset, yhteiskuntatieteelliset ja liikuntatieteelliset aineet)
1 ravinto-opin opettaja C 50 1 lehtori (käyttäytymistieteelliset, luonnontieteelliset, yhteiskuntatieteelliset ja liikuntatieteelliset aineet)
13opettaja C 50 13 lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, kansalaistieto, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka)
2 opettaja C 50 2 lehtori (hammaslääketieteelliset aineet)
5 opettaja (optikkokoulutus) C 50 5 lehtori (optikkoala)
2 opettaja C 50 2 lehtori (optikkoala)
142 opettaja C 48 142 lehtori (ammatilliset aineet)
661 opettaja C 47 661 lehtori (ammatilliset aineet)
2 opettaja C 47 2 lehtori (apuneuvo- ja proteesiala)
1 opettaja (lastenhoitajakoulutus) C 47 1 lehtori (ammatilliset aineet)
11 opettaja C 47 11 lehtori (liikunta ja terveystieto)
3 opettaja C 47 3 lehtori (lääkehuolto)
8 ammatinopettaja C 38 8 lehtori (hammasteknikkoala)
2 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä helmikuuta 1988.

Entisen nimisen viran haltija siirtyy ilman muuta nimeltään muutetun viran haltijaksi.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.