104/1988

Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 1988

Valtioneuvoston päätös Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab:n määräämisestä toimimaan eräissä erityisaluekunnissa

Valtioneuvosto on Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab -nimisestä osakeyhtiöstä 22 päivänä tammikuuta 1971 annetun lain 1§:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (1004/86), kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab toimii sen lisäksi, mitä siitä laissa on säädetty ja valtioneuvosto erikseen päättänyt, seuraavissa tasapainoisen alueellisen kehityksen edistämisestä annetun lain (532/81) 8§:ssä tarkoitetuissa erityisaluekunnissa:

1) Pohjan kunnassa vuoden 1990 loppuun; ja

2) Tenholan kunnassa vuoden 1991 loppuun.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 1988.

Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 1988

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Vanhempi hallitussihteeri
Sakari Arkio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.