1322/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta annetun lain 27§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta 27 päivänä heinäkuuta 1984 annetun lain 27§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä elokuuta 1986 annetussa laissa (622/86), näin kuuluvaksi:

27§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985 ja se koskee tammikuun 1 päivän 1985 ja joulukuun 31 päivän 1988 väliseltä ajalta suoritettavia kiintiömaksuja. Asetuksella voidaan säätää tämän lain säännösten estämättä verovelvollisen eduksi poikkeuksia kiintiömaksun suorittamisvelvollisuuden ajankohdasta tämän lain voimaantulon jälkeisen ensimmäisen maksukauden osalta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 87/87
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 10/87
Valtiovarainvaliok. miet 63/87
Suuren valiok. miet. 114/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.