1274/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Asetus eräiden valtiovarainministeriön ja sen alaisten hallinnonalojen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perustetaan ja lakkautetaan jäljempänä mainitut sopimuspalkkaiset ja peruspalkkaiset virat.

Valtiovarainministeriö

Perustetaan:

Ministeriön yhteiset

yksi S 28 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva rahoitusneuvoksen virka;

yksi S 25 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka;

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1988 lukien:

Hallintotoimisto

yksi A 28 palkkausluokkaan kuuluva hallitusneuvoksen, toimistopäällikkönä virka.

Ministeriön yhteiset

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

kolme A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa esittelijän virkaa;

kaksi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka;

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva konekirjoittajan virka; ja

kaksi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1988 lukien:

yksi A 27 palkkausluokkaan kuuluva toimistopäällikön virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka; ja

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva konekirjoittajan virka.

Valtiokonttori

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1988 lukien:

yksi S 25 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva apulaisylilääkärin virka;

yksi S 23 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva erikoistutkijan virka;

kaksi A 22 palkkausluokkaan kuuluvaa ylitarkastajan virkaa;

yksi S 22 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva työterveyslääkärin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka;

kaksi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa esittelijän virkaa;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva vastaavan työterveyshoitajan virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka;

neljä A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa työterveyshoitajan virkaa;

viisi A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

kaksi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

kuusi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa vastaanottoavustajan virkaa;

yksi A 4 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

kaksi A 3 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa; ja

viisi A 2 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1988 lukien.

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka.

Valtiontalouden tarkastusvirasto

Perustetaan 1 päivästä syyskuuta 1988 lukien:

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva toimistopäällikön virka.

Verohallinto

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1988 lukien:

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka;

kahdeksankymmentäkaksi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa verovalmistelijan virkaa;

kolme A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa konekirjoittajan virkaa;

yksi A 4 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka;

seitsemän A 2 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistoapulaisen virkaa;

yksi A 2 palkkausluokkaan kuuluva lävistäjän virka;

yksi A 1 palkkausluokkaan kuuluva lävistäjän virka; ja

kaksi A 1 palkkausluokkaan kuuluvaa lähetin virkaa.

Perustetaan 1 päivästä marraskuuta 1988 lukien:

kahdeksan A 22 palkkausluokkaan kuuluvaa atk-tarkastajan virkaa;

Perustetaan 31 päivästä joulukuuta 1988 lukien:

Lääninverovirastot

neljä A 26 palkkausluokkaan kuuluvaa osastopäällikön virkaa;

kahdeksan A 24 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistopäällikön virkaa;

kahdeksan A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistopäällikön virkaa;

kaksitoista A 22 palkkausluokkaan kuuluvaa asianvalvojan virkaa;

kaksi A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa vanhemman verotarkastajan virkaa;

yhdeksäntoista A 22 palkkausluokkaan kuuluvaa vanhemman verotarkastajan virkaa;

kuusi A 22 palkkausluokkaan kuuluvaa esittelijän virkaa;

viisikymmentäviisi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa vanhemman verotarkastajan virkaa;

neljätoista A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa esittelijän virkaa;

neljäkymmentäkahdeksan A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa vanhemman verotarkastajan virkaa;

kolme A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa esittelijän virkaa;

kymmenen A 19 palkkausluokkaan kuuluvaa verotarkastajan virkaa;

kuusitoista A 19 palkkausluokkaan kuuluvaa esittelijän virkaa;

kaksitoista A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa verotarkastajan virkaa;

yhdeksäntoista A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa verotarkastajan virkaa;

kaksi A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistotarkastajan virkaa;

kuusi A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistotarkastajan virkaa;

kaksikymmentäkaksi A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistotarkastajan virkaa;

yksitoista A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

kolmekymmentäyhdeksän A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka;

viisitoista A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kuusi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa vahtimestarin virkaa;

neljäkymmentäyhdeksän A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

viisikymmentä A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa; ja

neljäkymmentäkahdeksan A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa konekirjoittajan virkaa.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1988 lukien:

kaksikymmentäyksi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaiskanslistin virkaa;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka;

kolme A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaiskanslistin virkaa; ja

viisikymmentäseitsemän A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistoapulaisen virkaa.

Lakkautetaan 31 päivästä joulukuuta 1988 lukien:

Liikevaihtoverotoimistot

seitsemän A 26 palkkausluokkaan kuuluvaa johtajan virkaa;

kahdeksan A 24 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaisjohtajan virkaa;

kolmetoista A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaisjohtajan virkaa;

kaksikymmentäyksi A 22 palkkausluokkaan kuuluvaa jaostopäällikön virkaa;

kaksi A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa ylitarkastajan virkaa;

neljätoista A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa jaostopäällikön virkaa;

yksitoista A 22 palkkausluokkaan kuuluvaa ylitarkastajan virkaa;

kahdeksan A 22 palkkausluokkaan kuuluvaa vanhemman tarkastajan virkaa;

viisikymmentäviisi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa vanhemman tarkastajan virkaa;

neljäkymmentäkahdeksan A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa vanhemman tarkastajan virkaa;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

yksitoista A 19 palkkausluokkaan kuuluvaa esittelijän virkaa;

kymmenen A 19 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastajan virkaa;

neljätoista A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastajan virkaa;

kaksikymmentäviisi A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastajan virkaa;

kaksikymmentäneljä A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastajan virkaa;

kahdeksan A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

kymmenen A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa kanslistin virkaa;

seitsemän A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa kirjaajan virkaa;

seitsemän A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa kirjanpitäjän virkaa;

kuusitoista A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa konekirjanpitäjän virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka;

viisi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaiskanslistin virkaa;

kymmenen A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistoapulaisen virkaa;

kuusi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa vahtimestarin virkaa;

kolmetoista A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaiskanslistin virkaa;

viisikymmentäneljä A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa konekirjoittajan virkaa;

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka;

kaksi A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa konekirjoittajan virkaa;

kuusikymmentäyksi A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistoapulaisen virkaa;

kolme A 2 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistoapulaisen virkaa; ja

kaksi A 2 palkkausluokkaan kuuluvaa lävistäjän virkaa.

Tullilaitos

Perustetaan 1 maaliskuuta 1988 lukien:

Tullihallitus

neljä A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa ylitarkastajan virkaa.

Aluehallinto

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva tulliylitarkastajan virka;

seitsemän A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistullitarkastajan virkaa; ja

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa tullikirjurin virkaa.

Perustetaan 1 päivästä syyskuuta 1988 lukien:

Tullihallitus

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva tulliylitarkastajan virka.

Aluehallinto

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva tulliylitarkastajan virka;

kaksi A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa tulliylitarkastajan virkaa;

kolme A 19 palkkausluokkaan kuuluvaa tulliverotarkastajan virkaa;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva tullimestarin virka;

kaksi A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa tullipäällysmiehen virkaa;

kahdeksantoista A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa tullivalvojan virkaa;

seitsemäntoista A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa tullivartijan virkaa;

seitsemänkymmentäseitsemän A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa tullivalvojan virkaa;

sataviisikymmentäkuusi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa tullivalvojan virkaa; ja

kaksikymmentäviisi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa tullivalvojan virkaa.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1988 lukien:

Tullihallitus

kolme A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa tullisihteerin virkaa;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva aktuaarin virka;

Aluehallinto

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva tulliverotarkastajan virka;

seitsemän A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa tullivalvojan virkaa;

kuusi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa; ja

kaksi A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa.

Lakkautetaan 1 päivästä syyskuuta 1988 lukien:

Aluehallinto

neljäkymmentä A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa tullivartijan virkaa;

viisikymmentä A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa tullivalvojan virkaa;

seitsemänkymmentä A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa tullikirjurin virkaa;

kaksikymmentäyksi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa tullivartijan virkaa;

kolmekymmentäkahdeksan A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa tullivalvojan virkaa;

kaksikymmentäviisi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa tullikirjurin virkaa;

kaksi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kolme A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa; ja

kuusitoista A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa.

Tilastokeskus

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1988 lukien:

viisi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa tilastoapulaisen virkaa;

kaksi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa lävistäjän virkaa; ja

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva konekirjoittajan virka.

Lakkautetaan 1 päivästä heinäkuuta 1988 lukien:

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva tilastoapulaisen virka; ja

kaksi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa tilastoapulaisen virkaa.

Pankkitarkastusvirasto

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1988 lukien:

kaksi S 25 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa pankkiylitarkastajan virkaa;

kaksi S 23 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa pankkitarkastajan virkaa;

kaksi S 22 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa pankkitarkastajan virkaa;

kaksi S 20 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa pankkitarkastajan virkaa;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva kirjaajan virka; ja

yksi A 2 palkkausluokkaan kuuluva lähetin virka.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1988 lukien:

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka.

Rakennushallinto

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1988 lukien.

Rakennushallitus

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva yliarkkitehdin virka.

Piirirakennustoimistot

kolme A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa siivoojan virkaa.

Perustetaan 1 päivästä syyskuuta 1988 lukien:

Piirirakennustoimistot

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva apulaiskamreerin virka;

viisi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa vartijavahtimestarin virkaa; ja

kolme A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa puhelunvälittäjän virkaa.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1988 lukien:

Piirirakennustoimistot

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva talonmies-lämmittäjän virka;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva huoltomiehen virka;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva lämmittäjän virka;

kuusi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa talonmies-lämmittäjän virkaa;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva talonmiehen virka;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva apumiehen virka;

kaksi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa puhelunvälittäjän virkaa;

yksi A 4 palkkausluokkaan kuuluva puhelunvälittäjän virka;

yhdeksän A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa siivoojan virkaa; ja

yksitoista A 3 palkkausluokkaan kuuluvaa siivoojan virkaa.

10§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Tällä asetuksella perustetut virat saadaan niitä ensimmäistä kertaa täytettäessä täyttää haettavaksi julistamatta.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustettujen virkojen täyttämiseksi saadaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virka on perustettu.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.