1269/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki pankkitarkastuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 29 päivänä elokuuta 1969 annetun pankkitarkastuslain (548/69) 2§, sellaisena kuin se on 28 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (1025/84), ja

muutetaan 5§ ja 17§:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 5§ ja 17§:n 1 momentti 28 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (1025/84) ja 17§:n 3 momentti 31 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (685/78), näin kuuluviksi:

Pankkitarkastusviraston virkamies ei saa kuulua viraston valvonnassa olevan yhteisön hallintoneuvostoon, isäntiin, hallitukseen tai johtokuntaan taikka tilintarkastajiin eikä olla tällaisen yhteisön palveluksessa.

Pankkitarkastusviraston valvonnassa olevasta yhteisöstä saamastaan luotosta tai sen hänen hyväkseen myöntämästä takauksesta pankkitarkastusviraston ylijohtajan ja osastopäällikön on ilmoitettava valtiovarainministeriölle ja pankkitarkastusviraston muun virkamiehen pankkitarkastusvirastolle.

17§

Pankkitarkastusviraston virkamies ja 12§:ssä tarkoitettu asiamies on velvollinen pitämään salassa, mitä hän on työssään saanut tietää pankkitarkastusviraston valvonnassa olevan yhteisön, sen asiakkaan tai jonkun muun taloudellisesta asemasta tahi liike- tai ammattisalaisuudesta.


Jos pankkitarkastusviraston virkamies tai 12§:ssä tarkoitettu asiamies rikkoo tässä pykälässä säädetyn vaitiolovelvollisuuden, on häntä rangaistava kuten virkarikoksesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 180/87
Valtiovarainvaliok. miet. 62/87
Suuren valiok. miet. 145/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.