1261/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1987

Valtiovarainministeriön päätös sovellettavan lain valinnasta viran lakatessa tehtävästä ilmoituksesta

Valtiovarainministeriö on vahvistanut 21 päivänä elokuuta 1987 valtion virkamieslain voimaanpanolain täytäntöönpanosta annetun asetuksen (724/87) nojalla valtion virkamieslain voimaanpanolain 15§:n 2 momentissa ja 36§:n 3 momentissa tarkoitetusta sovellettavan lain valinnasta viran lakatessa tehtävää ilmoitusta varten seuraavan kaavan:

   ILMOITUS SOVELLETTAVAN KAAVAN VALINNASTA


     __________________________
     Vastaanottaja


Ilmoitan haluavani, että minuun sovelletaan erorahaa ja
toistuvaa korvausta koskevia valtion virkameislain 12 luvun
säännöksiä virkani lakattua.

_________________________________________________________________
Virasto tai laitos         Osastp, piiri tms.

_________________________________________________________________
Ilmoittajan nimi          Henkilötunnus

_________________________________________________________________
Virka               Viran lakkaamispäivä

_________________________________________________________________
Päiväys (paikka ja aika) Ilmoittajan allekirjoitus


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1987

Ministeri
Ulla Puolanne

Vs. hallitusneuvos
Martti Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.