1259/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki merentutkimuslaitoksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Merentutkimuslaitoksen tehtävänä on suorittaa ja edistää tieteellistä tutkimus- ja kokeilutoimintaa, joka lähinnä kohdistuu maatamme ympäröivien merien luonnontieteellisiin ominaisuuksiin ja ilmiöihin sekä muihin meriä yleisesti koskeviin kysymyksiin, pitäen silmällä käytännön tarpeita, erityisesti merialueiden suojelua ja hyväksikäyttöä, sekä huolehtia alan kansainvälisestä yhteistyöstä ja tiedotuspalvelusta.

Tehtävänsä suorittamiseksi merentutkimuslaitoksen on tarpeen vaatiessa oltava yhteistyössä muiden viranomaisten ja tieteellisten laitosten kanssa.

Merentutkimuslaitos on kauppa- ja teollisuusministeriön alainen.

Merentutkimuslaitoksessa on johtokunta, joka käsittelee merentutkimuslaitoksen toimialaan kuuluvat periaatteellista laatua olevat ja muut tärkeimmät asiat.

Merentutkimuslaitos voi suorittaa valtion viranomaiselle sekä yksityisille ja yhteisöille näiden tilaamia toimialaansa kuuluvia tutkimuksia ja selvityksiä.

Merentutkimuslaitoksella on oikeus periä suorittamistaan palveluista maksuja, joista säädetään asetuksella, noudattaen, mitä eräiden viranomaisten toimituskirjoista ja virkatoimista suoritettavain maksujen perusteista annetussa laissa (806/42) on säädetty.

Merentutkimuslaitos on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia toimintaansa varten.

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Tällä lailla kumotaan merentutkimuslaitoksesta 31 päivänä joulukuuta 1971 annettu laki (997/71) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Hallituksen esitys 162/87
Valtiovarainvaliok. miet. 55/87
Suuren valiok. miet. 133/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.