1242/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Asetus eräiden liikenneministeriön hallinnonalaan kuuluvien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perustetaan ja lakkautetaan liikenneministerin esittelystä seuraavat peruspalkkaiset ja sopimuspalkkaiset virat:

Liikenneministeriö

Perustetaan:

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka.

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1988 lukien:

kaksi A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa neuvottelevan virkamiehen virkaa;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; sekä

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1988 lukien:

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka; ja

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka.

Vesitiet

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1988 lukien:

kaksi A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa kanavaluotsin virkaa; ja

kaksi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa sulkumestarin virkaa.

Tiet

Lakkautetaan:

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva insinöörin virka;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka;

kymmenen A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa rakennusmestarin virkaa;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva teknikon virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva kartoittajan virka;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva piirtäjän virka;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva piirtäjän virka;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva laborantin virka;

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka;

kahdeksan A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kuusi A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa; sekä

seitsemän A 3 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa.

Autorekisterikeskus

Perustetaan:

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka.

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1988 lukien:

kaksi A 19 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaiskatsastusmiehen virkaa;

neljätoista A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa katsastusteknikon virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

viisi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

neljäkymmentäyksi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa; sekä

kolme A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1988 lukien:

neljäkymmentäyksi A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa.

Ilmailuhallinto

Perustetaan 1 päivästä syyskuuta 1988 lukien:

yksi S 25 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka;

yksi S 23 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka; sekä

viisi A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa lennonjohtajan virkaa.

Ilmatieteen laitos

Perustetaan:

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva kansainvälisten asioiden sihteerin virka; ja

kaksi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa tutkimusapulaisen virkaa;

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1988 lukien:

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva taloussihteerin virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva meteorologin virka; sekä

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva apulaismeteorologin virka;

Perustetaan 1 päivästä toukokuuta 1988 lukien:

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva toimistopäällikön virka;

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva erikoistutkijan virka;

kaksi A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa meteorologin virkaa; sekä

kaksi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa tutkimusapulaisen virkaa.

Valtionrautatiet

Perustetaan:

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva ylemmän palkkaluokan varikonpäällikön virka;

neljä A 19 palkkausluokkaan kuuluvaa alemman palkkaluokan liikennetarkastajan virkaa;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva alemman palkkaluokan liikennetarkastajan virka;

kolmekymmentäyksi A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa vaunumiehen virkaa;

neljäkymmentäkaksi A 3 palkkausluokkaan kuuluvaa liikennevirkailijan virkaa;

kolmesataaviisikymmentä A 2 palkkausluokkaan kuuluvaa asemamiehen virkaa; sekä

yhdeksänkymmentäkahdeksan A 2 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa.

Lakkautetaan:

yksi S 23 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva koneinsinöörin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva lakimiehen virka;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva rikostutkijan virka;

kaksi A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa rikostutkijan virkaa;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; sekä

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1988 lukien:

yksi S 22 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva työterveyslääkärin virka; ja

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka.

Posti- ja telelaitos

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1988 lukien:

kaksi S 28 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa johtajan virkaa;

kolme S 26 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa apulaisjohtajan virkaa;

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva apulaispiiripäällikön virka;

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva apulaistoimistopäällikön virka;

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka;

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva piiritarkastajan virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva konttoripäällikön virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva konttoripäällikön virka;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva liikennetarkastajan virka;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva liikennetarkastajan virka;

kaksi A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa osastosihteerin virkaa;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva liikennetarkastajan virka;

kolme A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa osastosihteerin virkaa;

neljä A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa sosiaalitarkastajan virkaa;

kaksi A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa liikennetarkastajan virkaa;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa autonkuljettajien esimiehen virkaa;

kaksi A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa konttorinhoitajan virkaa;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa osastosihteerin virkaa;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva varastoesimiehen virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva postimiesten esimiehen virka;

viisi A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

viisi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

kuusi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa konttorinhoitajan virkaa;

kolme A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa konttorinhoitajan virkaa;

seitsemänkymmentäyhdeksän A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa postivirkailijan virkaa;

kolme A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa jaostosihteerin virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva konttorinhoitajan virka;

kolmekymmentäkolme A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa postivirkailijan virkaa;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva postivirkailijan virka;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva virastomestarin virka;

yhdeksäntoista A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa postipalveluautonhoitajan virkaa;

kolmesataayhdeksänkymmentä A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa postivirkailijan virkaa;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva konttorinhoitajan virka;

kaksi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa virastomestarin virkaa;

kaksisataakuusikymmentäkolme A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa ylipostimiehen virkaa;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva jaostosihteerin virka;

kaksikymmentä A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa ylemmän palkkaluokan postimiehen virkaa;

neljä A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa vahtimestarin virkaa;

kolme A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa konekirjoittajan virkaa;

kuusisataakuusitoista A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa postimiehen virkaa;

kaksi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa virastomestarin virkaa; sekä

kuusikymmentäneljä A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa postiapulaisen virkaa;

Perustetaan 1 päivästä syyskuuta 1988:

kaksi A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaispiiripäällikön virkaa;

kolme A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa autonkuljettajien esimiehen virkaa;

kymmenen A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa autonkuljettajan virkaa;

viisitoista A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa ylemmän palkkaluokan ylipostimiehen virkaa;

kolme A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa postipalveluautonhoitajan virkaa;

kolmekymmentä A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa ylipostimiehen virkaa;

kaksikymmentäviisi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa ylemmän palkkaluokan postimiehen virkaa; sekä

kaksikymmentä A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa postimiehen virkaa.

Lakkautetaan:

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva apulaistoimistopäällikön virka;

kaksi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa lakimiehen virkaa;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva kamreerin virka;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva liikennetarkastajan virka;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva yliteknikon virka;

seitsemän A 19 palkkausluokkaan kuuluvaa esittelijän virkaa;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva televalvojan virka;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva varastoesimiehen virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva apulaistaloustarkastajan virka;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva kassanhoitajan virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva televirkailijan virka;

neljä A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa jaostosihteerin virkaa;

kolme A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa postivirkailijan virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva televirkailijan virka;

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa varastomestarin virkaa;

neljä A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa autonkuljettajan virkaa;

kolme A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa televirkailijan virkaa;

kaksikymmentä A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa jaostosihteerin virkaa;

kahdeksan A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa televirkailijan virkaa;

kolme A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa televälittäjän virkaa;

kuusi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa postivirkailijan virkaa;

kolme A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa talonmiehen virkaa;

neljä A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa jaostosihteerin virkaa;

kahdeksantoista A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa televirkailijan virkaa;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva televälittäjän virka;

viisi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kolme A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa varastoapulaisen virkaa;

kolme A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa virastomestarin virkaa;

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva postiapulaisen virka;

neljä A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa teleapulaisen virkaa;

neljä A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa televälittäjän virkaa;

kaksi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva virastomestarin virka;

yksi A 4 palkkausluokkaan kuuluva postiapulaisen virka;

neljä A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa teleapulaisen virkaa;

viisitoista A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa televälittäjän virkaa;

kaksikymmentäneljä A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

neljätoista A 3 palkkausluokkaan kuuluvaa siivoojan virkaa;

yksi A 3 palkkausluokkaan kuuluva teleapulaisen virka;

kymmenen A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

yhdeksän A 3 palkkausluokkaan kuuluvaa televälittäjän virkaa; sekä

viisi A 3 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1988 lukien:

kaksi S 28 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa johtajan virkaa;

yksi S 26 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva apulaisjohtajan virka;

yksi S 25 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva apulaisjohtajan virka;

kaksi A 26 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaisjohtajan virkaa;

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva apulaisjohtajan virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva lakimiehen virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva teleasiainhoitajan virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva työterveyshoitajan virka;

kolme A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa työterveyshoitajan virkaa;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva varastoesimiehen virka;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa teleasiainhoitajan virkaa;

kaksi A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa televalvojan virkaa;

viisi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa televirkailijan virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva jaostosihteerin virka;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva televirkailijan virka;

kolme A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa autonkuljettajan virkaa;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva jaostosihteerin virka;

viisi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa televirkailijan virkaa;

yksitoista A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa televälittäjän virkaa;

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva teleapulaisen virka;

viisi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa vastaanottoavustajan virkaa;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva virastomestarin virka;

yhdeksänkymmentä A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa postiapulaisen virkaa;

yhdeksänkymmentä A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa postinkantajan virkaa;

kolme A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa teleapulaisen virkaa; sekä

neljä A 3 palkkausluokkaan kuuluvaa teleapulaisen virkaa.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustettujen virkojen täyttämiseksi saa ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virat on perustettu.

Tällä asetuksella perustetut virat voidaan täyttää ensimmäisen kerran niitä haettaviksi julistamatta.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.