1234/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Asetus lääninhallitusten eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään:

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perustetaan ja lakkautetaan jäljempänä mainitut peruspalkkaiset virat ja yksi sopimuspalkkainen virka.

Perustetaan:

Uudenmaan lääninhallitus

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva tutkimussihteerin virka; ja

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

Turun ja Porin lääninhallitus

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

Hämeen lääninhallitus

kolme A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

Kuopion lääninhallitus

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

Pohjois-Karjalan lääninhallitus

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

Vaasan lääninhallitus

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

Keski-Suomen lääninhallitus

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

Oulun lääninhallitus

kaksi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa.

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1988:

Uudenmaan lääninhallitus

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva erikoissuunnittelijan virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka;

kaksi A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastajan virkaa;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva asuntosihteerin virka;

kaksi A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa asuntosihteerin virkaa;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka;

kaksi A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa notaarin virkaa;

kaksi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistarkastajan virkaa;

kaksi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistarkastajan virkaa; ja

Turun ja Porin lääninhallitus

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka;

kaksi A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastajan virkaa;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva asuntosihteerin virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva asuntosihteerin virka;

neljä A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistarkastajan virkaa;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka; ja

Ahvenanmaan maakunnan lääninhallitus

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka;

Hämeen lääninhallitus

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva erikoissuunnittelijan virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva koulutus- ja tiedotussihteerin virka;

kaksi A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastajan virkaa;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva asuntosihteerin virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva asuntosihteerin virka;

kolme A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistarkastajan virkaa;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka; ja

Kymen lääninhallitus

kaksi A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastajan virkaa;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistarkastajan virkaa; ja

Mikkelin lääninhallitus

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva toimistopäällikön virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka;

kaksi A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastajan virkaa;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka;

kolme A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistarkastajan virkaa; ja

Kuopion lääninhallitus

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka;

kaksi A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastajan virkaa;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva tietoliikenneteknikon virka;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva asuntosihteerin virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistarkastajan virkaa;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; ja

Pohjois-Karjalan lääninhallitus

kaksi A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastajan virkaa;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka; ja

Vaasan lääninhallitus

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka;

kolme A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastajan virkaa;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistarkastajan virkaa;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka;

kaksi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistarkastajan virkaa; ja

Keski-Suomen lääninhallitus

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

kaksi A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastajan virkaa;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva asuntosihteerin virka;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistarkastajan virkaa;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka; ja

Oulun lääninhallitus

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva toimistopäällikön virka;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva erikoissuunnittelijan virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka;

kaksi A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastajan virkaa;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva asuntosihteerin virka;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistarkastajan virkaa;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka; ja

Lapin lääninhallitus

kaksi A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastajan virkaa;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistarkastajan virkaa;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka;

Perustetaan 1 päivästä syyskuuta 1988:

Turun ja Porin lääninhallitus

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva apulaispelastustarkastajan virka; ja

Kymen lääninhallitus

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva taloussihteerin virka.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1988:

Uudenmaan lääninhallitus

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva raittius- ja alkoholiasiain tarkastajan virka;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva hintatarkastajien esimiehen virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva vuokra-asiamiehen virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva notaarin virka;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa hintatarkastajan virkaa;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa vuokra-asiamiehen virkaa;

neljä A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa hintatarkastajan virkaa;

kaksi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa hintatarkastajan virkaa;

kaksi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa; ja

Turun ja Porin lääninhallitus

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva raittius- ja alkoholiasiain tarkastajan virka;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva hintatarkastajien esimiehen virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva notaarin virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva vuokra-asiamiehen virka;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva vuokra-asiamiehen virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva hintatarkastajan virka;

viisi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa hintatarkastajan virkaa; ja

Ahvenanmaan maakunnan lääninhallitus

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva hintatarkastajan virka; ja

Hämeen lääninhallitus

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva raittius- ja alkoholiasiain tarkastajan virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva hintatarkastajien esimiehen virka;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa vuokra-asiamiehen virkaa;

viisi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa hintatarkastajan virkaa;

kaksi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa; ja

Kymen lääninhallitus

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva raittius- ja alkoholiasiain tarkastajan virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva hintatarkastajien esimiehen virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva hintatarkastajan virka;

kaksi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa hintatarkastajan virkaa; ja

Mikkelin lääninhallitus

kaksi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa esittelijän virkaa;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva raittius- ja alkoholiasiain tarkastajan virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva hintatarkastajien esimiehen virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva hintatarkastajan virka;

kolme A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa hintatarkastajan virkaa; ja

Kuopion lääninhallitus

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva nuoremman lääninsihteerin virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva raittius- ja alkoholiasiain tarkastajan virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva hintatarkastajien esimiehen virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva vuokra-asiamiehen virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva hintatarkastajan virka;

kolme A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa hintatarkastajan virkaa; ja

Pohjois-Karjalan lääninhallitus

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva raittius- ja alkoholiasiain tarkastajan virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva hintatarkastajien esimiehen virka;

kaksi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa hintatarkastajan virkaa;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva hintatarkastajan virka; ja

Vaasan lääninhallitus

yksi S 22 sopimuspalkkausluokkaan kuuluva tarkastaja, kaavoitus- ja rakennustoimen sekä asuntohallinnon tehtäviä varten;

kaksi A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa raittius- ja alkoholiasiain tarkastajan virkaa;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva hintatarkastajien esimiehen virka;

kaksi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa hintatarkastajan virkaa;

kaksi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa hintatarkastajan virkaa;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva hintatarkastajan virka; ja

Keski-Suomen lääninhallitus

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva raittius- ja alkoholiasiain tarkastajan virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva hintatarkastajien esimiehen virka;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva vuokra-asiamiehen virka;

kaksi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa hintatarkastajan virkaa;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva hintatarkastajan virka;

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka; ja

Oulun lääninhallitus

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva raittius- ja alkoholiasiain tarkastajan virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva hintatarkastajien esimiehen virka;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva vuokra-asiamiehen virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva notaarin virka;

kaksi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa hintatarkastajan virkaa;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva hintatarkastajan virka; ja

Lapin lääninhallitus

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva raittius- ja alkoholiasiain tarkastajan virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva hintatarkastajien esimiehen virka;

kaksi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa hintatarkastajan virkaa; ja

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva hintatarkastajan virka.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustetun viran täyttämiseksi voidaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta virka on perustettu.

Tällä asetuksella lakkautettavan vuokra-asiamiehen, raittius- ja alkoholiasiain tarkastajan, hintatarkastajan esimiehen ja hintatarkastajan viran haltija on säädetyistä kelpoisuusehdoista poiketen kelpoinen tällä asetuksella perustettavaan vastaavaan asuntosihteerin, tarkastajan tai apulaistarkastajan virkaan.

Tällä asetuksella perustetut virat saadaan niitä ensimmäistä kertaa täytettäessä täyttää haettavaksi julistamatta.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.