804/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 198

Asetus eräistä sairaanhoitolaitosten maksuista, korvauksista ja palkkioista annetun asetuksen 1 ja 5§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan eräistä sairaanhoitolaitosten maksuista, korvauksista ja palkkioista 30 päivänä maaliskuuta 1961 annetun asetuksen (178/61) 5§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1983 annetussa asetuksessa (1149/83), sekä

lisätään 1§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1977, 29 päivänä joulukuuta 1983 ja 19 päivänä joulukuuta 1986 annetuilla asetuksilla (1092/77, 1149/83 ja 984/86), uusi 6 ja 7 momentti seuraavasti:

1 §

Edellä tässä pykälässä säädettyä hoitopäivämaksua ei myöskään peritä alle 18-vuotiaalta henkilöltä siltä osin kuin hoitopäiviä kalenterivuodessa on kertynyt yli seitsemän.

Sairaalassa tai sen osoittamassa muussa kuntoutuslaitoksessa vammaiselle henkilölle annettavasta kuntoutushoidosta peritään potilaalta 10 markkaa hoitopäivältä.

5 §

Sarjassa annettavasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta sekä hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta ja muusta vastaavasta hoidosta sekä jatkuvasta dialyysihoidosta peritään ensimmäisen käynnin jälkeen 10 markkaa kerralta. Maksua ei kuitenkaan peritä alle 18-vuotiaalta potilaalta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.