454/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain 12§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rajavartiolaitoksesta 10 päivänä tammikuuta 1975 annetun lain (5/75) 12 § näin kuuluvaksi:

12 §

Rajavartiolaitos voi toimittaa virkatehtäviensä alalla tapahtuneen rikoksen esitutkinnan, jollei tutkinta rikoksen laadun vuoksi kuulu poliisille tai muulle viranomaiselle. Rajavartiolaitoksen toimittamaan esitutkintaan sovelletaan esitutkinnasta ja pakkokeinoista erikseen annettujen säännösten lisäksi tämän lain ja sen nojalla annetun asetuksen säännöksiä.

Rajavartiomiehellä on rajavartiolaitoksen toimittamassa esitutkinnassa sama oikeus ryhtyä tutkintatoimenpiteisiin ja käyttää pakkokeinoja kuin poliisimiehellä poliisin toimittamassa esitutkinnassa.

Tutkinnanjohtajana rajavartiolaitoksen toimittamassa esitutkinnassa on pidättämiseen oikeutettu rajavartiomies, joita ovat rajavartiolaitoksen päällikkö, rajavartiolaitoksen esikunnan hallinnollisen osaston osastopäällikkö ja toimistopäällikkö sekä rajavartioston ja merivartioston komentaja. Erityisestä syystä saa tutkinnanjohtajana olla vähintään yliluutnantin arvoinen upseeri.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 14/85
Lakivaliok. miet. 9/86
Suuren valiok. miet. 230/86

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.