447/1987

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1987

Valtioneuvoston päätös öljyjätteen polton rajoittamisesta

Valtioneuvosto on 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/82) 9§:n 1 momentin 3 kohdan nojalla ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Polttoaineteholtaan enintään 5 megawatin (5 MW) voimalaitokseen tai kattilalaitokseen taikka muuhun laitokseen, jonka toiminnasta ei ole tehtävä ilmansuojelulaissa tarkoitettua ilmoitusta, poltettavaksi maahantuotava, myytävä tai luovutettava polttoaine ei saa sisältää öljyjätettä.

2 §

Tässä päätöksessä tarkoitetaan öljyjätteellä kokonaan tai osittain mineraaliöljystä tai synteettisestä öljystä koostuvaa käytettyä voiteluöljyä, muuta käytettyä öljyä, kuten hydrauliikka-, lämmönsiirto- ja työstö-öljyä taikka muuta öljyjätettä mukaan lukien öljysäiliöiden puhdistusjätteet sekä käytetyn öljyn ja veden seokset ja emulsiot.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1987.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1987

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Toimistopäällikkö
Matti Vehkalahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.