240/1987

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1987

Asetus valtion tulo- ja menoarviosta sekä kirjanpidosta annetun asetuksen 25 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan valtion tulo- ja menoarviosta sekä kirjanpidosta 24 päivänä marraskuuta 1972 annetun asetuksen (775/72) 25 §, sellaisena kuin se on 9 päivänä tammikuuta 1981 annetussa asetuksessa (3/81), näin kuuluvaksi:

25 §

Jos valtion shekkitilille tai valtion yleiselle postisiirtotulotilille kertyy varoja enemmän kuin valtion maksuliikkeen hoitamista varten on tarpeen, valtiovarainministeriö päättää näiden varojen tallettamisesta tai muusta sijoittamisesta korkoa tuottavalla tavalla. Valtiovarainministeriö päättää myös ulkomaisesta lainasta saatujen valuuttavarojen sijoittamisesta. Valtiovarainministeriö voi myös määräämillään ehdoilla antaa edellä tarkoitetun sijoitustoiminnan kokonaan tai osaksi valtiokonttorin tehtäväksi.


Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä maaliskuuta 1987.

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Esko Ollila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.