205/1987

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1987

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain 5§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta 24 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain 5§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä syyskuuta 1985 annetussa laissa (740/85), näin kuuluvaksi:

5 §

Tässä laissa tarkoitettujen öljyvahinkojen torjuntatoimen ylin johto ja valvonta kuuluu ympäristöministeriölle. Vesi- ja ympäristöhallitus ohjaa ja valvoo torjunnan yleistä järjestämistä ja kehittämistä. Vesi- ja ympäristöpiiri ohjaa ja valvoo kunnan sekä öljyvaraston omistajan velvollisuudeksi säädetyn öljyvahinkojen torjunnan järjestämistä sekä tarvittaessa osallistuu torjuntaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1987.

Hallituksen esitys 203/86
Laki- ja talousvaliok. miet. 16/86
Suuren valiok. miet. 175/86

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.