332/1983

Annettu Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 1983

Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rajavartiolaitoksesta 10 päivänä tammikuuta 1975 annetun lain (5/75) 9 § näin kuuluvaksi:

Rajavartiolaitoksen sotilasviroissa ja -toimissa sekä rajavartijoina tai muuten julkisoikeudellisen palvelussopimuksen perusteella rajavartiolaitoksessa palvelevat ovat rikoslain 45 luvun sotilaita koskevien säännösten alaisia.

Sota-aikana ovat rikoslain 45 luvun säännösten alaisia rajavartiolaitoksessa myös sanotun luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä vastaavissa tehtävissä palvelevat henkilöt.

Asetuksella voidaan kuitenkin säätää, milloin se 1 tai 2 momentissa tarkoitettujen henkilöiden virka-asemaan tai tehtävien laatuun nähden katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, ettei sotilasrangaistussäännöksiä tai asetuksessa mainittua osaa niistä ole heihin sovellettava.

Tarkempia säännöksiä sotilaskurinpitolain (331/83) soveltamisesta rajavartiolaitoksessa annetaan asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Hallituksen esitys 87/81
Toisen lakivaliok. miet. 15/82
Suuren valiok. miet. 258/82

Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 1983

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Puolustusministeri
Juhani Saukkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.