77/1929

Päätetty julkaistavaksi 8 päivänä helmikuuta 1929.

Muutoksia eduskunnan oikeusasiamiehen johtosääntöön.

Eduskunta on 19 päivänä joulukuuta 1928 päättänyt, että eduskunnan oikeusasiamiehen 10 päivänä tammikuuta 1920 annetun johtosäännön 3 ja 8 § muutetaan näin kuuluviksi:

3 §.

Eduskunnan sihteerin on oikeusasiamiehelle toimitettava hänen pyytämänsä eduskunnan toimintaa ja päätöksiä koskevat tiedot ja asiakirjat.

8 §.

Toiminnastaan sekä lakien ja muiden säännösten noudattamisesta oikeudenhoidossa ja hallinnossa tulee oikeusasiamiehen joka vuodelta antaa eduskunnalle kertomus. Tässä kertomuksessa on myöskin ilmoitettava ne eduskunnan tekemät päätökset, joista aiheutuvat hallitsuvallan toimenpiteet ovat vuoden lopussa olleet keskeneräisinä. Niin ikään oikeusasiamiehen tulee, mikäli aihetta siihen on, huomauttaa laeissa tai asetuksissa olevista puutteellisuuksista sekä epäselvistä taikka ristiriitaisista säännöksistä, varsinkin sellaisista, jotka lainkäytössä tai hallinnossa ovat aiheuttaneet eriäviä tutkintoja, epätietoisuutta tai muita haittoja, sekä tehdä ehdotuksia niiden poistamiseksi.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1929.

Tasavallan Presidentti
LAURI KR. RELANDER.

Oikeusmimisteri
Anton Kotonen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.