26/1906

Annettu Pietarhovissa, 20 p:nä heinäkuuta 1906.

Laki, joka käsittää Suomen Suuriruhtinaanmaan uuden Valtiopäiväjärjestyksen sekä Vaalilain toimeenpanemisesta aiheutuvia välittäviä säännöksiä.

Hänen Majesteettinsa Keisari on, Suomenmaan Valtiosäätyjen alamaisesta esityksestä, Pietarhovissa ollessaan 7 (20) p:nä heinäkuuta 1906 suvainnut Armossa vahvistaa seuraavan lain, joka käsittää Suomen Suuriruhtinaanmaan uuden Valtiopäiväjärjestyksen sekä Vaalilain toimeenpanemisesta aiheutuvia välittäviä säännöksiä:

1 §.

Keisarin ja Suuriruhtinaan määrättävänä on sekä päivä, milloin vuonna 1907 valtiopäiväin on kokoontuminen, että myöskin ajat, milloin vaalit sanotuille valtiopäiville ovat toimitettavat sekä 20 (7) p:nä heinäkuuta 1906 annetussa vaalilaissa määrättyihin valmistaviin toimenpiteisiin vaaleja varten ryhdyttävä.

Seuraavat edustajanvaalit pidetään sinä vuonna, jona varsinaiset valtiopäivät kokoontuvat kolmannen kerran.

2 §.

Heinäkuun 20 (7) p:nä 1906 vahvistetun valtiopäiväjärjestyksen 73 §:n 1 momentissa mainittu ehdotus ohjesääntömääräyksiksi on, kun eduskunta sanotun valtiopäiväjärjestyksen nojalla ensi kerran kokoontuu, puhemiehen ja varapuhemiesten tehtävä yhdessä neljän edustajan kanssa, mitkä eduskunta on välittömillä vaaleilla siihen määrännyt.

Niitä valitsijamiesvaalia koskevia määräyksiä varten, jotka mainitaan valtiopäiväjärjestyksen 34 §:n 2 momentissa, teettää senaatti ehdotuksen, eduskunnan ensimäisessä kokouksessa puhemiehelle toimitettavaksi.

3 §.

Kun pankkivaltuusmiesten vaali valtiopäiväjärjestyksen 74 §:n mukaan ensi kerran tapahtuu, ovat sanotussa pykälässä mainitut kuusi pankkivaltuusmiestä valittavat ja vaali toimitettava erikseen kutakin valtuusmiestä varten. Jolle vaalissa kukaan ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, toimitetaan uusi vaali niiden kahden kesken, jotka ovat saaneet enimmät äänet.

Näin valituista eroaa, arvan kautta, kahdessa lähinnä seuraavassa vaalissa kummallakin kerralla yksi niistä valtuusmiehistä, jotka on valittu olemaan osallisina kaikissa pankkivaltuusmiesten käsiteltävissä asioissa, ja yksi niistä valtuusmiehistä, jotka on valittu olemaan osallisina niiden asiain käsittelyssä, jotka ovat kaikkien pankkivaltuusmiesten yhteisesti ratkaisevat.

4 §.

Valtiopäiväjärjestys 20 (7) päivältä heinäkuuta 1906, vaalilaki samalta päivältä sekä nämä välittävät säännökset astuvat voimaan 1 p:nä lokakuuta (18 p:nä syyskuuta) 1906.

Pietarhovissa, 20 p:nä heinäkuuta 1906

Ministerivaltiosihteeri
A. Langhoff.


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.