Seurattu SDK 43/2020 saakka.

3.2.1995/157

Asetus ulkomaalaisvirastosta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

1 §

Ulkomaalaisviraston toimintaa johtaa, valvoo ja kehittää johtaja. Johtaja vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä raportoi näistä asianomaiselle ministeriölle. (19.12.1997/1271)

Johtaja vahvistaa ulkomaalaisviraston työjärjestyksen. Työjärjestyksessä määrätään tulosyksiköistä sekä asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta.

2 §

Johtaja ratkaisee ulkomaalaisvirastolle kuuluvat asiat. Muut virkamiehet ratkaisevat asioita sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

Johtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi muun virkamiehen ratkaistava. Vahvistetusta työjärjestyksestä huolimatta jokainen on velvollinen suorittamaan ne tehtävät, jotka johtaja hänelle antaa.

3 § (19.12.1997/1271)

Johtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin, käytännössä osoitettu johtamistaito sekä johtamiskokemusta.

Yksikönjohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito.

4 §

Johtajan nimittää valtioneuvosto. (18.2.2000/159)

2 momentti on kumottu A:lla 19.12.1997/1271.

Muut virkamiehet nimittää sekä työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa johtaja, jollei sitä ole työjärjestyksessä annettu muun virkamiehen ratkaistavaksi.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. Ulkomaalaisviraston johtaja voidaan nimittää ennen asetuksen voimaantuloa. Päätökset ulkomaalaisviraston virkojen perustamisesta, muiden virkamiesten nimittämisestä ja muusta ulkomaalaisviraston toiminnan järjestämisestä, jotka ovat tarpeen ennen asetuksen voimaantuloa, tekee sisäasiainministeriö.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.12.1997/1271:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

18.2.2000/159:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.