Seurattu SDK 510/2019 saakka.

6.9.1991/1201

Asetus saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2004 alkaen. Ks. Saamen kieliL 1086/2003 34 §.

Oikeusministerin esittelystä säädetään saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetun lain (516/91) 23 ja 29 §:n nojalla:

1 § (22.12.1995/1728)

Kun viranomaisen tai laitoksen on annettava alkuperäisestä asiakirjasta saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain (516/91) nojalla käännös, se voi huolehtia kääntämisestä itse, jos sen palveluksessa on saamen kielen taitoinen henkilö. Viranomainen tai laitos voi hankkia käännöksen myös mainitun lain 21 §:ssä tarkoitetulta saamen kielen toimistolta tai viralliselta kääntäjältä, jolla on oikeus suorittaa käännöksiä saamen kielestä tai saamen kielelle.

2 §

Edellä tarkoitetun käännöksen tulee olla saamen kielen toimiston tai käännöksen suorittaneen henkilön oikeaksi todistama.

3 §

Kun asian suullisessa käsittelyssä on saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain mukaan käytettävä tulkitsemista, viranomaisen tai laitoksen tulee hoitaa tulkitseminen tai hankkia tulkki saamen kielen toimiston välityksellä taikka muutoin.

4 §

Viranomaiset, joiden sisäinen virkakieli on saamen kieli, voivat käyttää saamen kieltä kirjelmissään, jotka on osoitettu saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain 3 §:n 1 ja 2 momentissa mainituille viranomaisille ja laitoksille sekä mainitun lain 3 luvussa tarkoitetuille kuntien ja muiden itsehallintoyhdyskuntien sekä kuntainliittojen viranomaisille.

5 §

Saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain 23 §:ssä tarkoitettu palkallinen virkavapaus saamen kielen taidon hankkimista varten voidaan myöntää, jos virkamiehen virkasuhde tai toimihenkilön palvelussuhde samassa viranomaisessa tai laitoksessa on kestänyt vähintään vuoden.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.12.1995/1728:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.