Seurattu SDK 476/2019 saakka.

14.6.1990/531

Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain täytäntöönpanosta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2016 alkaen. Ks. Työtapaturma- ja ammattitautiL 459/2015 282 §.

Valtioneuvosto on valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta 18 päivänä toukokuuta 1990 annetun lain (449/90) 5 §:n nojalla valtiovarainministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annettua lakia täytäntöönpantaessa on soveltuvin osin noudatettava tapaturmavakuutuslain ja ammattitautilain täytäntöönpanosta annettua asetusta (850/48) ja valtioneuvoston päätöstä tapaturmavakuutuslain täytäntöönpanosta valtion töissä (853/48).

2 §

Valtion virastossa ja laitoksessa, jossa on valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain mukaan korvaukseen oikeutettuja virkamiehiä, tulee olla yksi tai tarvittaessa useampia tapaturma-asiamiehiä.

Virasto tai laitos määrää tapaturma-asiamieheksi viraston tai laitoksen virkamiehen. Tapaturma-asiamiehen tehtävät suoritetaan virkatehtävänä.

3 §

Tapaturma-asiamiehen tulee, sen lisäksi mitä määrätään valtioneuvoston päätöksessä tapaturmavakuutuslain täytäntöönpanosta valtion töissä, viipymättä ilmoittaa valtiokonttorille, mistä lähtien virkamiehelle ei makseta palkkaa vähentämättömänä.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.