Seurattu SDK 476/2019 saakka.

29.6.1983/606

Rikesakkoasetus (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä tammikuuta 1983 annetun rikesakkolain (66/83) 23 §:n nojalla:

1 §

Rikesakon täytäntöönpanosta huolehtii oikeusministeriö.

2 §

Rikesakkomääräyksen heti tapahtuva tiedoksianto toimitetaan siten, että poliisimies tai muu laissa säädettyä valvontaa suorittava virkamies antaa allekirjoittamansa rikesakkomääräyksen rikkojalle.

3 §

Poliisipiirin päällikön on toimitettava kultakin kuukaudelta seuraavan kuukauden 15 päivään mennessä oikeusministeriölle rikesakkomääräykset ja ilmoitus poistetuista rikesakkomääräyksistä.

4 §

Rikesakkotuomarin on välittömästi ilmoitettava oikeusministeriölle ja poliisipiirin päällikölle ne rikesakkoasiat, jotka on saatettu alioikeuden käsiteltäviksi. Oikeusministeriö saa panna tällaisen rikesakon täytäntöön vasta saatuaan rikesakkotuomarin päätöksen.

Rikesakkotuomarin on toimitettava jokaisen kuukauden 15 päivään mennessä oikeusministeriölle ilmoitus edellisenä kuukautena ratkaistuista rikesakkoasioista. Hänen on ilmoitettava välittömästi oikeusministeriölle rikesakkoasia, jossa syyttäjä on päättänyt nostaa syytteen sillä perusteella, että teosta olisi hänen käsityksensä mukaan tuomittava muu seuraamus kuin rikesakko.

5 §

Rikesakkotuomarina on kihlakunnanoikeudessa kihlakunnantuomari tai käräjätuomari ja raastuvanoikeudessa puheenjohtaja tai joku sen lainoppineista jäsenistä.

6 §

Oikeusministeriön on ilmoitettava autorekisterikeskukselle ylinopeusrikkomuksista määrätyt tai tuomitut rikesakot.

7 §

Ulosotossa olevien rikesakkojen tilitykseen sovelletaan saamista koskevia säännöksiä.

8 §

Oikeusministeriö antaa tarvittavat ohjeet tämän asetuksen soveltamisesta sekä vahvistaa kaavat rikesakon määräämisessä ja täytäntöönpanossa tarvittavia lomakkeita varten.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1983.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.