Seurattu SDK 1054/2019 saakka.

14.1.1966/2

Laki talousneuvostosta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 4.3.2011/189, joka on voimassa 1.4.2011 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kokonaistaloudellista suunnittelutyötä sekä kansantalouden suotuisan kehityksen edistä mistä tarkoittavien valtion talouspoliittisten toimenpiteiden valmistelua varten valtioneuvosto voi asettaa talousneuvoston.

2 §

Talousneuvoston,jäseniksi määrätään ainakin kaksi valtioneuvoston jäsentä, joista yksi on talousneuvoston puheenjohtajana, sekä jäsenmäärältään tai muutoin alaansa parhaiten edustavien taloudellisten järjestöjen, laitosten ja virastojen edustajia.

3 §

Talousneuvoston puheenjohtajana toimivan valtioneuvoston jäsenen tehtävänä on johtaa talouspoliittista pitkän ajan suunnittelutyötä valtioneuvostossa.

4 § (28.11.1969/712)

Talousneuvoston sihteeristöstä säädetään erikseen.

5 § (14.11.2003/913)

Talousneuvosto on valtioneuvoston kanslian alainen.

6 § (28.11.1969/712)

Tarkemmat säännökset talousneuvostosta annetaan asetuksella.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.11.1969/712:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1970.

22.12.1978/1059:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1979.

14.11.2003/913:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2003.

Tämän lain toimeenpanoon voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa.

HE 72/2003, PeVM 3/2003, EV 37/2003

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.