Asiasanat

Abortti ks. Raskaus Adoptio ks. Lapseksiottaminen Aerosoli Afganistan Ahvenanmaa Aikuiskoulutus Aikuiskoulutustuki Ajokortti Ajolupa Ajoneuvo Ajoneuvohallinto Ajoneuvohallintokeskus Ajoneuvoliikennerekisteri Ajoneuvovero Ajopiirturi Akku Alioikeus Alkoholi Alkolukko Alueellinen yhteistyö Alueellinen ympäristökeskus Alueellistaminen ks. Valtion toiminto Aluehallintovirasto Alueiden kehittäminen Aluepolitiikka Aluevaihto ks. Valtion omaisuus Aluevalvonta Aluevesi Aluevesiraja Alus Alusjäte ks. Vesiensuojelu Aluskiinnitys Alusliikennepalvelu Alusluotto Alusrekisteri Alusturvallisuus Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus Ammatillinen koulutus Ammatillinen opettajankoulutus Ammatillinen oppilaitos Ammatillinen perustutkinto Ammatinharjoittaja Ammattikorkeakoulu Ammattipätevyys ks. myös Kelpoisuusvaatimukset Pätevyysvaatimukset Ammattitauti Ammattitutkinto Ampuma-ase Ampumarata Ansiomerkki Apteekkimaksu Apteekkivero Apuraha Arava Aravalaina Arkisto Arkistolaitos Arpajaiset Arpajaisvero Arvo-osuus Arvo-osuusjärjestelmä Arvo-osuustili Arvonimi Arvonlisävero Arvopaperi Arvopaperimarkkinat Arvopaperinvälitys ks. Sijoituspalvelutoiminta Asbestityö Ase Aseeton palvelus Asepalvelus Aseriisunta Asevelvollisuus Asiakirja Asianajaja Asianajajayhdistys Asiointi ks. Sähköinen asiointi ASP ks. Asuntosäästöpalkkio Asuinhuoneisto Asuinrakennuksen korjaustoiminta Asuinrakennus Asuintalovaraus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Asumisoikeusasunto Asumisoikeustalo Asumisoikeustalolaina Asumisoikeusyhdistys Asumistuki Asunnon korjaustoiminta Asunto Asunto-olojen kehittämisrahasto ks. Valtion asuntorahasto Asunto-olot Asunto-osake Asunto-osakeyhtiö Asunto-osakeyhtiötalo Asunto-osakeyhtiötalolaina Asuntokauppa Asuntolaina Asuntorahasto Asuntosäästöpalkkio Asuntotuotanto Atomivastuu ks. Ydinvastuu Audiovisuaalinen tuotanto Aukioloaika Auktorisoitu kääntäjä ks. Kielenkääntäjä Auto Autokiinnitys Automaattikauppa Automaattinen tietojenkäsittely Autovero Avaruusesine Avaruustoiminta Avioliitto Avoin yhtiö Avopuoliso Avustus ks. Valtionapu
Edunvalvontavaltuutus Eduskunnan kanslia Eduskunnan kirjasto Eduskunnan oikeusasiamies ks. Oikeusasiamies Eduskunnan pankkivaltuutettu Eduskunnan virkamies Eduskunta Eduskuntavaali Edustajanpalkkio Edustusto ks. Ulkomaanedustus Ehdollinen rangaistus Ehdollinen vankeus Ehdonalainen vapaus Elatus Elatusapu Elatustuki Elatusturva Elatusvelvollisuus Elinkeino Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus ks. myös Aluehallintovirasto Elinkeinokeskus ks. Työvoima- ja elinkeinokeskus Elinkeinon harjoittamisen oikeus Elinkeinonharjoittaja Elinkeinotoiminta Elinkeinotulovero Elinsiirto ks. Ihmisen elin Elintarvike Elintarvikehygienia Elintarvikelisäaine Elintarviketurvallisuus Elintarviketurvallisuusvirasto Elintarvikevalvonta Elintarvikevirasto Elokuva Elokuvataide Elokuvatarkastamo ELY-keskus ks. Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Eläin Eläinjalostus Eläinkuljetus Eläinlääkintä Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos Eläinlääkintähuolto Eläinlääkäri Eläinsivutuote Eläinsuojelu Eläintauti Eläintuki Eläintunnistusjärjestelmä Eläke Eläkekassa Eläkelaitos Eläkemaksu Eläkerahasto Eläkesäätiö Eläketurvakeskus Eläkkeensaajan asumistuki Energia Energiahuolto Energialähde Energiamarkkinavirasto Energiamerkintä Energiatehokkuus Energiatodistus Energiatuki Energiavero Energiavirasto Ennakkoperintä Ennakonkanto ks. Ennakkoperintä Ennakonpidätys ks. Ennakkoperintä Entinen tiealue Erikoiskasvi Erikoislääkärin tutkinto Erikoissairaanhoito Erioikeus Erityisrahoitusyhtiö Eroraha ERVV ks. Euroopan rahoitusvakausväline Erämaa Esitutkinta Esteellisyys Estonian hylky ETA ks. Euroopan talousalue ETA-valtio Etelä-Konneveden kansallispuisto Etelämanner Etuosto-oikeus Etuyhtymä EU-ympäristömerkki Euro Eurojust Euroopan meri- ja kalatalousrahasto Euroopan neuvosto Euroopan parlamentti Euroopan rahoitusvakausväline Euroopan talousalue Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi Euroopan unioni Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto Euroopan vakausmekanismi ks. Euroopan rahoitusvakausväline Euroopan yhteisöjen komissio Euroopan yhteisöt Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä Eurooppaosuuskunta Eurooppayhtiö Europol Evankelis-luterilainen kirkko EY-säädös
Kaasu Kaasulaite Kaasusäiliö Kaasuturbiini Kaatopaikka Kaavoitusmittaus Kainuu Kaivos Kaksikäyttötuote Kalastus Kalastusalus Kalastuspolitiikka Kalatalous Kalibrointi Kalleusluokitus Kampaamo Kana Kanava Kansainvälinen henkilövaihto Kansainvälinen kuljetus ks. Kuljetus Kansainvälinen oikeusapu Kansainvälinen sopimus Kansainvälinen yhteistoiminta Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisluontoiset perheoikeudelliset suhteet Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitos Kansalaisaloite Kansalaisuudettomuus ks. Kansalaisuus Kansalaisuus Kansallinen audiovisuaalinen instituutti Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Kansallinen turvallisuus Kansallisarkisto Kansallisgalleria Kansallispuisto Kansanedustaja Kansanedustajain eläke Kansanedustajain vaali Kansaneläke Kansaneläkeindeksi Kansaneläkelaitos Kansaneläkemaksu Kansanterveys Kansanterveyslaitos Kansanäänestys Kastroiminen Kasvatuslaitos Kasvi Kasvihuoneviljelmä Kasvinjalostajanoikeus Kasvinjalostus Kasvinsuojelu Kasvinsuojeluaine Kasvinsuojelurekisteri Kasvintuhooja Kasvintuotannon tarkastuskeskus Kasvintuotanto Kasvinviljely Katsastus Katu Kaupanvahvistaja Kauppa Kauppa- ja teollisuusministeriö Kauppa-alus Kauppa-alusluettelo Kauppaedustaja Kauppahintarekisteri Kauppakaari Kauppakamari Kauppakorkeakoulu Kauppalaki Kaupparekisteri Kauppasopimus Kaupunginviskaali Kaupunki Kaupunkiliikenne Kausityöntekijä Kauttakulkuliikenne Kehitysalue Kehitysmaa Kehitysvammainen Kehitysyhteistyö Keksintö Kelpoisuusvaatimukset ks. myös Ammattipätevyys Pätevyysvaatimukset Kemiallinen ase Kemikaali ks. myös Vaarallinen aine Kera Oy Keräyspaperi Keskusverolautakunta Kestävä metsätalous Kesäyliopisto ks. Yliopisto Keva Kielenkääntäjä Kielilaki Kielitaito Kielitutkinto Kieltomenettely. Rajat ylittävä Kierrätys ks. Jätehuolto Kihlakunnansyyttäjä Kiinnitys Kiinnitysluottopankki Kiinnitysrekisteri ks. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri Kiinteistö Kiinteistöinsinööri Kiinteistönmuodostaminen Kiinteistönvälitys Kiinteistörahasto Kiinteistörekisteri Kiinteistötietojärjestelmä Kiinteistötoimitus Kiinteistötoimitusmaksu Kiinteistövero Kiinteä omaisuus ks. myös Kiinteistö Kuntajako Valtion omaisuus Kilpailu Kilpailu- ja kuluttajavirasto Kilpailuneuvosto Kilpailunrajoitus Kioski Kioskikauppa Kioton pöytäkirja Kirjailija Kirjanpito Kirjanpitolautakunta Kirjasto Kirkko Kirkkojärjestys Kissa Kivennäislöydös Koe-eläintoiminta Koira Koiravero Kokoontumisvapaus Kolin kansallispuisto Koloveden kansallispuisto Koltta Komitea Kommandiittiyhtiö Kone Konkurssi Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri Konserniavustus Konsernitilinpäätös Konsulipalvelu Kontti Korjausavustus Korkeakoulu ks. myös Yliopisto Korkeakouluopinnot Korkeakoulututkinto ks. Tutkinto Korkein hallinto-oikeus Korkein oikeus Korko Korkotuki Korkotukilaina Korkotukiluotto Korkotukivuokra-asunto Korkotulo Korkotulon lähdevero Korontasausyhtiö Korvaus Koskiensuojelu Kosmetiikka Kotieläin Kotieläinjalostus Kotieläintuki Kotihoito Kotikunta Kotimaisten kielten keskus Kotitaloustyöntekijä Kotoutuminen Koulukoti ks. Kasvatuslaitos Koulukuljetus Koulumatkatuki Koulutus Koulutus- ja erorahasto Koulutuskeskus Koulutuskorvaus Koulutusrahasto Kriisinhallinta Kriminaalihuolto Kuitti Kuljettajantutkinto Kuljetus Kuljetusavustus Kuljetustuki Kulttuuriesine Kulttuuriomaisuuden suojelu Kulttuuriperintö ks. Kulttuuriomaisuuden suojelu Kulttuuritoimi Kulttuuritoiminta Kuluttajaluotto Kuluttajaneuvonta Kuluttajansuoja Kuluttajariita Kuluttajaturvallisuus Kuluttajavalituslautakunta Kuluttajavirasto Kulutushyödyke Kulutustavara Kunnallinen eläke Kunnallinen kansanäänestys Kunnallinen työehtosopimus Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallinen viranhaltija ja työntekijä Kunnallinen virkaehtosopimus Kunnallisvero ks. myös Veroäyri Kunnan kalleusluokitus Kunnan kiinteistöinsinööri Kunnan kulttuuritoimi Kunnan peruspalvelut ks. Peruspalvelutoiminta Kunnan suhdannetalletus Kunnan valtionosuus Kunnan viranhaltijan neuvotteluoikeus Kunnan yhdistymisavustus Kunnan ympäristönsuojelu Kunnan ympäristönsuojeluhallinto Kunniamerkki Kunnossa- ja puhtaanapito Kunta Kunta- ja palvelurakenneuudistus Kuntainliitto Kuntajako ks. myös Kunta- ja palvelurakenneuudistus Kuntaraja Kuntaselvitys Kuntayhtymä Kuntien eläkevakuutus ks. Keva Kuntien takauskeskus Kuntouttava työtoiminta Kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyö Kuntoutus Kuntoutusraha Kuolemansyyn selvittäminen Kuolleeksi julistaminen Kuorma-auto Kuuba Kuulovammainen Kuulutus ks. Julkinen kuulutus Kuulutusrekisteri Kuvaohjelma Kylvösiemen ks. Siemen Käräjäoikeus Kääntäjä ks. Kielenkääntäjä
Laajakaista Lahjanlupaus Lahjavero Lahjoitus Lainhuudatus Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri Lainsäädännön arviointi Laiva-apteekki Laivahenkilökunta Laivanisäntä Laivanrakennus Laivanvarustamotoiminta Laivavaruste Lannoite Lapin metsien kunnostaminen Lapseksiottaminen Lapsen elatus Lapsen hoitotuki Lapsen huolto ja tapaamisoikeus Lapsen kotihoito Lapsen päivähoito Lapsiasiavaltuutettu Lapsilisä Lapsipornografia Lapsiturvallisuus Lasten ja nuorten palvelut Lastensuojelu Latvia Lautakunta Lautamies Leimavero Lelu Lentoasema Lentoliikenne Lentoturvallisuus Liettua Liha Liikehuoneisto Liikelaitos Liikenne ks. myös Joukkoliikenne Lentoliikenne Luvanvarainen henkilöliikenne Maastoliikenne Tieliikenne Vesiliikenne Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintävirasto Liikennemerkki ks. myös Tieliikenne Liikenneonnettomuus Liikennesääntö. Kanavien Liikenneturva Liikenneturvallisuus Liikenneturvallisuusmaksu Liikennevahinkolautakunta Liikennevakuutus Liikennevakuutuskeskus Liikennevalot Liikennevalvonta Liikennevirasto Liikenneväylä Liikenneyrittäjäkoulutus Liikenteen ohjauslaite Liikenteen turvallisuusvirasto Liikeosake Liikepankki Liikesalaisuus Liiketoimintakielto Liiketoimintakieltorekisteri Liikevaihtoveroton matkustajamyynti Liikunta Liikuntavammainen Linja-auto Linja-autoliikenne Lippu Lisäeläkejärjestely Lohkominen ks. Maanmittaustoimitus Lomituspalvelu Louhintatyö Lukio Lunastus Lunastusoikeus Luonnonhaittakorvaus Luonnonmukainen eläintuotanto Luonnonmukainen maataloustuotanto Luonnonmukainen viljely Luonnonpuisto Luonnonsuojelu ks. myös Ilmansuojelu Vesiensuojelu Ympäristönsuojelu Luonnonsuojelualue Luonnonvarakeskus Luontaiselinkeino Luopumiseläke Luotsaus Luotsausliikelaitos Luottolaitos Luottotieto Luvanvarainen henkilöliikenne Luvanvarainen tavaraliikenne Lyhytaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä Lähdevero Lähestymiskielto Lähetetty työntekijä Lästimaksu Lääke Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Lääkehoidon kehittämiskeskus Lääkelaitos Lääkeluettelo Lääkemääräys Lääketaksa Lääketieteellinen tutkimus Lääkinnällinen kuntoutus Lääkäri Lääkärintarkastus Lääninhallitus Löytötavara
Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Maa-aines Maahanmuuttaja Maahanmuuttovirasto Maahantuonti ks. Ulkomaankauppa Maakaari Maakaasu Maakotka Maakunnansyyttäjänvirasto Maakunnanvoudinvirasto Maakunta Maakuntajako Maankäyttö Maankäyttö- ja rakennuslaki Maanmittauslaitos Maanmittaustoimitus Maanpuolustus Maanpuolustuskorkeakoulu Maantieliikenne ks. Tieliikenne Maanviljely Maanvuokra Maaoikeus Maarakentaminen Maaseudun kehittäminen Maaseutuelinkeino Maaseutuelinkeinohallinto Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta Maaseutuelinkeinorekisteri Maaseutuhallinto Maaseutuvirasto Maastoliikenne Maatalouden interventiorahasto Maatalouden investointivaraus Maatalouden tutkimuskeskus Maatalouden ympäristötuki Maatalous Maatalouspolitiikka Maataloustuki Maataloustuotannon lopettamistuki Maataloustuote Maatalousyrittäjä Maatalousyrittäjän eläke Maatalousyrittäjän lomituspalvelu Maatalousyrittäjän luopumiskorvaus Maatalousyrittäjän luopumistuki Maatalousyrittäjän sairausvakuutus Maatalousyrittäjän sukupolvenvaihdoseläke Maatalousyrittäjän tapaturmavakuutus Maatalousyrittäjän työterveyshuolto Maatila Maatilatalouden tulovero Maatilatalous Maistraatti Maito Majoitus- ja ravitsemistoiminta Makeis- ja virvoitusjuomavero ks. Virvoitusjuomavero Makeisvero ks. Valmisteverotus Maksamismääräys Maksu Maksukyvyttömyysmenettely Maksulaitos Maksupalvelu Maksuperuste Maksuton oikeudenkäynti Maksuvapautus Maksuväline Mallioikeus Mannerjalusta Markkinaoikeus Markkinatuomioistuin Markkinointimaksu Matalapalkkatuki ks. Työnantajan matalapalkkatuki Matkailun edistämiskeskus Matkakustannuksen korvaaminen Matkapaketti ks. Matkapalvelu Matkapalvelu Matkatoimisto ks. Valmismatkaliike Matkustaja-alus Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Meluntorjunta Meren pilaantumisen ehkäiseminen Merenkulkija ks. Merimies Merenkulku ks. Vesiliikenne Merenkulkulaitos Merensuojelu ks. Vesiensuojelu Merentutkimuslaitos Merialuesuunnittelu Merilaki Meriliikenne ks. Vesiliikenne Merimiehen vuosiloma Merimies Merimieseläke Merimieskatselmus Merimieslääkäri Meripelastus Merityöaika Merityösopimus Metalliraha Metso Metsä Metsähallitus Metsäkeskus Metsänhoitoyhdistys Metsänparannus Metsänsuojelu Metsäntutkimuslaitos Metsänviljelyaineisto Metsäsieni ks. Sieni Metsästys Metsätalouden kehittämiskeskus Metsätalous Metsätuho Metsävero Mielenterveys Mielisairaala Mies Ministerivastuu Mittaamisväline Mittanormaalijärjestelmä Mittatekniikan keskus Mittauslaite Mittayksikkö Moottoriajoneuvo ks. Ajoneuvo Moottoriajoneuvovero Muinaismuisto Museo Museovirasto Myyntimies Määräyskokoelma
Paikallishallinto Paikkatieto Paineastia Painelaite Painesäiliö ks. Paineastia Painovapaus Pakkaus Pakkausjäte Pakkausmerkintä Pakkohuutokauppa Pakkokeino Pakkolaitos Pakolainen Palava neste Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu Palkka Palkkaturva Palkkio Pallas-Yllästunturin kansallispuisto Palosuojelurahasto Paloturvallisuus Palvelujen tarjoaminen Palvelusarvo Palveluseteli Pankki Pankkivaltuutettu Panostaja Panttaus Panttilainauslaitos Paristo Parisuhde Parkkisakko ks. Pysäköintivirhemaksu Parturi Passi Patentti Patentti- ja rekisterihallitus Patenttiasiamies Patenttituomioistuin Patoturvallisuus PCB Pelastusopisto Pelastustoimi Pelastusviranomainen Peliautomaatti Perhe-eläke Perhehoito Perheoikeudelliset suhteet Periminen ks. Perintä Perintö Perimisen turvaaminen Perintä Perintö Perintö- ja lahjavero Perintökaari Periytyvä ominaisuus Peruna Peruskoulu Peruskuivatustoiminta Perusopetus Peruspalvelutoiminta Perusraaka-ainehuolto Perustulokokeilu Perustuslaki Perusyhtiöjärjestys Perämeren kansallispuisto Petoeläinvahinko Petrea. Kuntoutusyhtiö Pientyönantajan ilmoituspalvelujärjestelmä Pinta-alalisä/-tuki Pitkäaikaissäästäminen ks. Säästämissopimus Pitkäaikaistyötön Pohjoismaat Pohjoismaiden Investointipankki Pohjoismaiden neuvosto Pohjoismaiden projektivientirahasto Poikkeusolot Poliisi Poliisiammattikorkeakoulu ks. Poliisikoulutus Poliisikoulutus Polttoaine Polttoainemaksu Polttoainevero Polttolaitos Polttoturve ks. Turve Poronhoito Porotalous Postipalvelu Postitoiminta Potilaan asema Potilasasiakirja Potilasvahinko Presidentin kanslia Presidentti Professori Prokura Punainen Risti Puola Puolue Puolustusmateriaali ks. Puolustustarvike Puolustusministeriö Puolustustarkoitus Puolustustarvike Puolustustila Puolustusvoimat Puutarhatalous Puutavara Puutavaranmittaus Pyhä-Luoston kansallispuisto Pyrotekninen tuote ks. Räjähde Pysäkointivalvonta Pysäköintivirhemaksu Pyy Pyyntilupamaksu Päihdehuolto Päihtyneen käsittely Päijänteen kansallispuisto Päivähoito Päiväraha Päiväsakko Pätevyysvaatimukset ks. myös Ammattipätevyys Kelpoisuusvaatimukset Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Pääkaupunkiseutu Pääomasijoitustoiminta Päästökauppa
Raastuvanoikeus Radio Radiolaite Radiotoiminta Radiovastuu Raha Raha-arpajainen Raha-automaatti Raha-automaattiavustus Rahankeräys Rahankeräys- ja tavara-arpajaislautakunta Rahanpesu Rahapeli Rahasto Rahoituslaitos Rahoitustarkastus ks. myös Finanssivalvonta Rahoitustoiminta Rahoitusvakausviranomainen Rahoitusvakausvirasto ks. Rahoitusvakausviranomainen Rahoitusvakuus Raideliikenne ks. myös Rautatie Raideliikennevastuu Raittiustyö Rajakuntien tilusjärjestely Rajanylityspaikka Rajavartiointi Rajavartiolaitos Rajavartioviranomainen Rajavyöhyke Rajoitetusti verovelvollinen Rakennerahasto Rakennus Rakennusinvestointi Rakennuskaari Rakennuslaki Rakennussuojelu Rakennustaiteellinen perintö Rakennustoiminta Rakennustuote Rakennustyö Rakennusurakka Rakennusvero Rakentamismääräys Rangaistus Rangaistuslaitos Rangaistusmääräysmenettely Ranskalais-suomalainen koulu Raskaus Ratahallintokeskus Rataverkko Ratavero Rauhanturvaamistoiminta Rautatie Rautatiekuljetus Rautatievirasto Ravintolisä Ravitsemistoiminta Rehu Rekisterihallinto Rekisteröinti Rekisteröity parisuhde Rengas Resepti ks. Lääkemääräys Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Riistahallinto Riistanhoitomaksu Riistavahinko Riita-asia Rikesakko Rikoksen ehkäiseminen Rikoksentekijä Rikoksenuusija Rikosasia Rikoslaki Rikosoikeudellinen seuraamus Rikosrekisteri Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Rikosseuraamusalan neuvottelukunta Rikosseuraamuslaitos Rikosvahinko Rintamasotilaseläke Rintamaveteraani Riskipääomatakuu Ritarikunta Romuajoneuvo Ruokaperuna ks. Peruna Ruokasieni ks. Sieni Ruokavirasto Ruotsi ks. myös Pohjoismaat Ruotsin kielen lautakunta Ruotsin kieli Ryhmäkanne Ryhmärakennuttaminen Räjähde Räjähdystarvike Räjähdysvaara Räjähdysvaarallinen aine Räjäytys- ja louhintatyö Räjäytystyö
Saamelaisalueen ammatillinen koulutuskeskus Saamelaisalueen koulutuskeskus Saamelaisasiain neuvottelukunta Saamelaiskäräjät Saamelaisvaltuuskunta Saamen kieli Saamisten periminen Saaristokuljetus Saaristokunta Saaristomeren kansallispuisto Saariston kehityksen edistäminen Saariston kehitys Saatavat ks. Saamisten periminen Saatavien perintä ks. Saamisten periminen Saimaa Sairaala Sairaanhoito Sairaankuljetus Sairaus ks. myös Ammattitauti Sairausvakuutus Sairausvakuutusmaksu Sakko ks. myös Hyvityssakko Sakkorangaistus Salakuljetus Salaojitus Salassapitosäännös Sananvapaus Sanomalehdistö Sanomalehtimieseläke Satama Satovahinko Seksuaalirikos Selkämeren kansallispuisto Senaatti-kiinteistöt Sertifiointi Seurakunta Seutuyhteistyökokeilu Shekki Siemen Siemenkauppa Siemenperuna ks. Peruna Sieni Sijoituspalvelutoiminta Sijoitusrahasto Sijoitusten edistäminen Sika Silta Sinetti Sipoonkorven kansallispuisto Sisäministeriö Sisävesisäännöt Sitra ks. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Siviili-ilmailu ks. Lentoliikenne Siviilihenkilöstö Siviilipalvelus Sivistystyö Slovakia Slovenia Soidensuojelu Sora ks. Maa-aines Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Sosiaali- ja terveysalan tutkimuskeskus Sosiaali- ja terveyskertomus Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaalialan osaamiskeskustoiminta Sosiaalihuolto Sosiaalinen luototus Sosiaalinen yritys Sosiaalipalvelut Sosiaaliturva Sosiaaliturvamaksu Sotarikostuomioistuin Sotatarvike Sotilasajoneuvo Sotilasarvo Sotilasavustus Sotilasilmailu Sotilaskurinpito Sotilaskäskyasia Sotilasoikeudenkäynti Sotilastapaturma Sotilasvala Sotilasvamma Standardisointi Steriloiminen Stipendi Suhdannetalletus Sukunimi Sukupolvenvaihdoseläke Sukupuolen muuttaminen Suojauksen purkujärjestelmä Suomalais-venäläinen koulu Suomen Akatemia Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Suomen kieli Suomen Leijonan ritarikunta Suomen lippu Suomen metsäkeskus ks. Metsäkeskus Suomen Pankki Suomen perustuslaki Suomen Punainen Risti Suomen säädöskokoelma Suomen talousvyöhyke ks. Talousvyöhyke Suomen Teollisuussijoitus Oy Suomen vaakuna Suomen ympäristökeskus Suoritemaksu ks. Maksu Suu- ja sorkkatauti Suuronnettomuus Suuronnettomuusvaaran torjunta Svenska Finlands folkting Syrjintä ks. Yhdenvertaisuus Sytytysneste Syyria Syyttäjä Syyttäjälaitos Syyttäjänvirasto Syyttömästi vangittu Syöpävaarallisuus Sähkö Sähköinen allekirjoitus Sähköinen asiointi Sähköinen lääkemääräys ks. Lääkemääräys Sähköinen viestintä Sähkölaite Sähkölaitos Sähkömarkkinat Sähköntuotanto Sähköturvallisuus Sähkötyö Sähköverkkotoiminta Sähkövero Säteily Säteilyturvakeskus Säteilytyö Säädetty määräaika Säädöskokoelma Säästämissopimus Säästöpankki Säätiö Säätyjen erioikeus
Taidemuseo Taidenäyttely Taimiaineisto Taiteen edistäminen Taiteen perusopetus Taiteilija-apuraha Taiteilijaeläke Taiteilijaprofessori Takaisinsaanti konkurssipesään Takaus Takavarikko Taksa Taksi Taksiliikenne Takuueläke Talletus Talletuspankki Taloudellinen tutkimuskeskus Talous- ja rahaliitto Talous- ja velkaneuvonta Talousarvio Talousneuvosto Talousvesi Talousvyöhyke Tanska ks. myös Pohjoismaat Tapaamisoikeus ks. Lapsen huolto ja tapaamisoikeus Tapaturmakorvaus Tapaturmalautakunta Tapaturmavakuutus Tarkastus Tarkastuslautakunta Tartuntatauti Tasa-arvo Tasa-arvolautakunta Tasa-arvovaltuutettu Tasavallan presidentin kanslia Tasavallan presidentti Tavara-arpajaiset Tavaraliikenne ks. Luvanvarainen tavaraliikenne Tavaramerkki Teatteri Teeri Teijon kansallispuisto Tekes ks. Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Tekijänoikeus Teknillinen tutkimuskeskus Tekninen määräys Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus ks. Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Telemarkkinat Teletoiminta Televerkko Televiestintä Televisio- ja radiorahasto Televisiomaksu Televisiotoiminta Teollisoikeus Teollisuusperuna ks. Peruna Termiini Terrorismi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Terveydenhoito Terveydenhuollon oikeusturvakeskus Terveydenhuollon tutkinto Terveydenhuollon valtakunnallinen henkilörekisteri Terveydenhuolto Terveydensuojelu Terveystarkastus Teräase Testamentti Testaus Tie Tiealue Tiedoksianto Tiehallinto Tiekuljetus Tiekuljetussopimus Tielaitos Tieliikelaitos Tieliikenne Tieliikenteen tietojärjestelmä Tienkäyttömaksu ks. Tietulli Tieteellinen tutkimus Tieteellisten seurain valtuuskunta Tietohallinto Tietosuoja Tietosuojalautakunta Tietosuojavaltuutettu Tietotekniikka Tietoturva Tietoverkkorikollisuus Tietoyhteiskunta Tietulli Tilasto Tilastokeskus Tilinpäätös Tilintarkastus Tilisiirto Tilusjärjestely Todistaja Todistajansuojelu Todistelukustannus Todistusaineisto Toimeentulotuki Toiminimi Toimittajaeläke Tonnistovero Tontti Torjunta-aine Totopeli Trafi ks. Liikenteen turvallisuusvirasto Traktori Transseksuaali Tsekin tasavalta Tulkkipalvelu Tulli Tullihallitus Tullilaitos Tulo- ja menoarvio ks. Talousarvio Tulotietojärjestelmä Tulovero Tulvavahinko Tunnusmerkki Tuomari Tuomarinvala ja -vakuutus Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano Tuomioistuin Tuomioistuinharjoittelu Tuomiokunta ks. Tuomioistuin Tuomiopiiri ks. Tuomioistuin Tuomitun siirtäminen Tuonti ks. Ulkomaankauppa Tuontimaksu Tuotantotuki Tuoteturvallisuus Tuotevastuu Tuottavuuslautakunta Tupakkatuote Tupakkavero Tupakointi Tupakointiväline Turkiseläintarhaus Turvakotipalvelu Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Turvallisuusluokiteltu tieto Turvallisuuspalvelu Turvallisuusselvitys Turvallisuussopimus Turvapaikanhakija Turvatarkastus Turvatekniikan keskus Turvatoimenpide ks. Rikoksen ehkäiseminen Turvavarastointi Turve Tutkanpaljastin Tutkijalautakunta Tutkimus Tutkimus- ja innovaationeuvosto Tutkimuslaitos Tutkintaryhmä Tutkintavankeus Tutkinto Tuulivoima Työ- ja elinkeinokeskus Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinotoimisto Työaika Työehtosopimus Työeläke Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työeläkekassa Työeläkevakuutusmaksu Työeläkevakuutusyhtiö Työelämä Työhallinto Työkyvyttömyyseläkeläinen Työllisyys Työllisyysmääräraha Työlupa Työmarkkina-alue Työmarkkinalaitos Työmarkkinatuki Työministeriö Työnantajan eläkemaksu Työnantajan kansaneläkemaksu Työnantajan matalapalkkatuki Työnantajan sairausvakuutusmaksu Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työneuvosto Työntekijä Työntekijän eläke Työntekijän työeläkemaksu Työnvälitys Työoikeus Työriitojen sovittelu Työsopimus Työssäkäyntialue Työsuhdekeksintö Työsuojelu ks. myös Työturvallisuus Työsuojeluhallinto Työsuojeluhenkilörekisteri Työtapaturma Työterveyshuolto Työterveyslaitos Työttömyysetuus Työttömyyskassa Työttömyyspäiväraha Työttömyystuki ks. Työttömyysturva Työttömyysturva Työttömyysvakuutusmaksu Työtuomioistuin Työturvallisuus ks. myös Työsuojelu Työvoima- ja elinkeinokeskus Työvoima- ja yrityspalvelu Työvoiman liikkuvuus Työvoiman vuokraus Työvoimapalvelu Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Työvoimapolitiikka Työvoimatoimisto
Vaakuna Vaali Vaalipiiri Vaalirahoitus Vaarallinen aine Vaarallinen jäte Vaarallinen rikoksenuusija Vaaratiedote Vaatimustenmukaisuus Vahingonkorvaus Vaikeavammainen yrittäjä Vakaaminen Vakioitu optio ja termiini Vakuusrahasto Vakuutuksenvälittäjä Vakuutus Vakuutusedustus Vakuutuskassa Vakuutuslaitos Vakuutusluokka Vakuutusmaksu Vakuutusmaksuvero Vakuutusoikeus Vakuutuspalvelut Vakuutussopimus Vakuutustarkastus Vakuutusvalvontavirasto ks. myös Finanssivalvonta Vakuutusyhdistys Vakuutusyhtiö Vala Valantehnyt kielenkääntäjä ks. Kielenkääntäjä Valas Valmismatka Valmismatkaliike Valmisteverotus Valmiuslaki Valtakunnallinen henkilörekisteri Valtakunnan meriraja Valtakunnanoikeus Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtakunnanvoudinvirasto Valtiokonttori Valtion asuntorahasto Valtion elokuvatarkastamo Valtion eläke Valtion eläkerahasto Valtion erityisrahoitusyhtiö Valtion hankinnat Valtion kasvatuslaitos Valtion kiinteistölaitos Valtion kiinteistövarallisuus Valtion koulukoti Valtion lainananto Valtion liikelaitos Valtion maaomaisuus Valtion maksuperustelaki Valtion metsätalousosakeyhtiö Valtion mielisairaala Valtion oikeusaputoimisto Valtion omaisuus Valtion osakasvalta Valtion paikallishallinto Valtion palveluksessa oleva Valtion perhe-eläke Valtion rakennusurakka Valtion rataverkko Valtion riskipääomatuki Valtion taidemuseo Valtion takaus ks. Valtiontakuu Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Valtion talousarvio ks. Talousarvio Valtion teknillinen tutkimuskeskus ks. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Valtion televisio- ja radiorahasto Valtion tietotekniset palvelut Valtion toiminto Valtion tuki Valtion työntekijä Valtion vakuusrahasto Valtion vesihuoltotyöt Valtion vientitakuu Valtion virasto ja laitos Valtion virka ks. Virka Valtion virka-ansiomerkki Valtion virkaehtosopimus Valtion virkamies ks. Virkamies Valtion yhtiöomistus ja omistajaohjaus Valtionapu ks. myös Eläintuki Maataloustuki Valtionavustus ks. Valtionapu Valtioneuvosto Valtioneuvoston kanslia Valtionhallinnon tietohallinto Valtionhallinto Valtionosuus Valtiontakuu Valtiontakuukeskus Valtiontakuurahasto Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontilintarkastaja Valtionyhtiö Valtiovarainministeriö Valtuuskunta Valuutta Valvira ks. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvontarangaistus Vammainen Vammaistuki Vangin valvonta Vangin vapauttaminen Vangitseminen Vanhempainpäiväraha Vanhempainvastuu Vanhentuminen Vankeinhoidon koulutuskeskus Vankeinhoito Vankeinhoitolaitos Vankeus Vankeusrangaistus Vankila Vapaa sivistystyö Vapaakappale Vapausrangaistus Varainsiirto Varainsiirtovero Varallisuusoikeudellinen oikeustoimi Varallisuusvero Varhaiskasvatus Varmuusvarastointi Vartija Vartioimisliike Varusmies ks. Asevelvollisuus Varustamoliikelaitos Varustamotoiminta Vedenalainen johto Vedonlyönti Veikkaus Veikkaus Oy Vekseli Velan maksu Velan vanhentuminen Velkajärjestelyrekisteri Velkakirja Velkaneuvonta Velkasaneeraus Velkojien maksunsaantijärjestys Velvoitevarastointi Vene Veneliikenne Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti Veripalvelu Veritutkimus Verkkoinfrastruktuuri Verkkotunnus Vero Veroasteikko Verohallinto Verohallitus Veroilmoitus Veronhuojennus Veronkanto Veronlisäys Verontilitys Veronumero Verotili Verotus Verotusarvo Verotusmenettely Verotustiedon julkisuus Verovapaus Veroäyri Vesi Vesialue Vesiensuojelu Vesihuolto Vesihuoltotoimenpide Vesihuoltotyöt Vesijättö Vesikulkuneuvorekisteri Vesikulkuväylien merkitseminen Vesilaki Vesiliikenne Vesistöhanke Vesistötoimenpide Vesitalousasia ks. Vesilaki Vesitilus Vesitilusjärjestely Vienti ks. Ulkomaankauppa Vientiluotto Vientitakuu Vientivalvonta Vierasvelkapanttaus Viestintä Viestintähallinto Viestintämarkkinat Vihkiminen Vihkimisoikeusrekisteri Viihdelaite Viittomakieli Viivekorko Virallinen kääntäjä ks. Kielenkääntäjä Virallinen lehti Viranhaltija ks. Kunnallinen viranhaltija ja työntekijä Virkamies Viranomainen Viranomaisen määräys ja ohje Virasto ja laitos ks. Valtion virasto ja laitos Viraston sinetti Virka Virka-alueen kielijako Virka-ansiomerkki Virka-apu Virkaehtosopimus Virkakelpoisuus Virkamatka Virkamerkki Virkamies Virkapuku Virkasopimus Virkasyyte Virkatehtävä Virkavala ja -vakuutus Viro Virvoitusjuoma Virvoitusjuomavero Voimalaitos VTT ks. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Vuokra-asunto Vuokra-asuntolaina Vuokrahuoneistojen välitys Vuokratalo Vuokratalolaina Vuokratyö Vuokravene Vuoksen vesistöalue Vuoksi Vuorotteluvapaa Vuosiloma Vuotos Väestökirjanpito Väestölaskenta Väestönsuoja Väestörekisterikeskus Väestötieto Vähemmistövaltuutettu Vähittäiskauppa Väkijuoma Väkiviina Välimiesmenettely Väliyhteisö Väylämaksu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.