Seurattu SDK 202/2019 saakka.

15.12.2011/1323

Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rajavartiolain (578/2005) 71 §:n 1 momentin ja 84 §:n 2 momentin 5 kohdan nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään rajavartiolain (578/2005) 71 §:n 1 momentissa tarkoitetuista Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista sekä niiden merkitsemisestä.

Sotilaallisen harjoitusalueen osaa koskevan tilapäisen liikkumisrajoituksen tai kiellon määräämisestä säädetään rajavartiolaissa.

2 §
Ampumarata-aluetta ja ampuma-aluetta koskeva liikkumisrajoitus

Liikkuminen ja oleskelu liitteessä 1 mainitulla Rajavartiolaitoksen hallitsemalla ampumarata-alueella ja ampuma-alueella on kielletty ammunnan ja siihen liittyvien valmistelu- ja muiden vastaavien toimien aikana, jollei harjoituksen johtaja anna siihen lupaa.

3 §
Ilma-alusten lentopaikkaa koskeva liikkumiskielto

Liikkuminen ja oleskelu liitteessä 2 mainitulla Rajavartiolaitoksen hallitsemalla lentopaikalla on kielletty, jollei siihen ole Rajavartiolaitoksen lakisääteiseen tehtävään, lentotoimintaan tai kiinteistönhuoltoon liittyvää tai muuta vastaavaa hyväksyttävää syytä.

4 §
Rajavartiolaitoksen muuta aluetta koskeva liikkumiskielto

Liikkuminen ja oleskelu liitteessä 3 mainitulla Rajavartiolaitoksen hallitsemalla alueella on kielletty, jollei siihen ole Rajavartiolaitoksen lakisääteiseen tehtävään tai kiinteistönhuoltoon liittyvää tai muuta vastaavaa hyväksyttävää syytä.

 5 §
Viranomaistoimintaa koskeva poikkeus

Liikkumisrajoitus tai -kielto ei koske viranomaiselle säädetyn tehtävän suorittamiseksi tarpeellista liikkumista ja oleskelua.

6 §
Liikkumisrajoitus- tai kieltoalueen merkitseminen

Liikkumisrajoitus ja -kielto merkitään tilaan tai alueeseen johtavalle sisääntuloväylälle sekä tilan tai alueen reunoille sijoitetuilla selkeästi havaittavilla tauluilla tai nauhoilla

7 § (23.1.2015/49)
Harjoitusalueen liikkumisrajoituksen tai -kiellon merkitseminen

Rajavartiolain 71 §:n 1 momentin nojalla määrätyn sotilaallisen harjoitusalueen tai rajaturvallisuuteen liittyvän harjoitusalueen osaa koskeva tilapäinen liikkumisrajoitus ja -kielto on merkittävä harjoitusalueen reunoille sijoitetuilla selkeästi havaittavilla tauluilla tai nauhoilla taikka muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Edellä 6 §:ssä tarkoitetut taulut ja nauhat on otettava käyttöön viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Liite 1 (1.11.2017/725)

LIIKKUMISRAJOITUKSEN KOHTEENA OLEVAT RAJAVARTIOLAITOKSEN AMPUMARATA-ALUEET JA AMPUMA-ALUEET

Hallintoyksikkö Kunta Alue
Raja- ja merivartiokoulu Imatra Immolan ampumarata-alue (karttaliite, kartta 1 ja 2)
Savonlinna Jukajärven ampuma-alue (karttaliite, kartta 3 ja 4)
Sulkava Jukajärven ampuma-alue (karttaliite, kartta 3 ja 4)
Kainuun rajavartiosto Kuhmo Vartiuksen ampumarata (karttaliite, kartta 5 ja 6)
Kuusamo Sarvilammen ampumarata-alue(karttaliite, kartta 7 ja 8)
Suomussalmi Kuivassalmen ampuma-alue (karttaliite, kartta 11 ja 12)
Lapin rajavartiosto Inari Kerttuvaaran ampuma-alue (karttaliite, kartta 13 ja 14)
Muonio Särkijärven ampumarata (karttaliite, kartta 17 ja 18)
Salla Onkamon ampumarata (karttaliite, kartta 21 ja 22)
Pohjois-Karjalan rajavartiosto Ilomantsi Hiienvaaran ampuma-alue (karttaliite, kartta 23 ja 24)
Kontiolahti Onttolan ampumarata-alue (karttaliite, kartta 25 ja 26)

Liite 2 (1.11.2017/725)

LIIKKUMISKIELLON KOHTEENA OLEVAT RAJAVARTIOLAITOKSEN ILMA-ALUSTEN LENTOPAIKAT

Hallintoyksikkö Kunta Alue
Kaakkois-Suomen rajavartiosto Imatra laskeutumispaikka Immolan lentokentällä (karttaliite, kartta 1 ja 2) laskeutumispaikka Pelkolan rajavartioasemalla (karttaliite, kartta 27 ja 28)
Lappeenranta laskeutumispaikka Nuijamaan rajavartioasemalla (karttaliite, kartta 29 ja 30)
Parikkala laskeutumispaikka Kolmikannan rajavartioasemalla (karttaliite, kartta 31 ja 32)
Virolahti laskeutumispaikka Vaalimaan rajavartioasemalla (karttaliite, kartta 33 ja 34)
Kainuun rajavartiosto Suomussalmi Karttimon laskeutumispaikka (karttaliite, kartta 45 ja 46)
Lapin rajavartiosto Enontekiö laskeutumispaikka Kilpisjärven partiotukikohdassa (karttaliite, kartta 47 ja 48)
Inari laskeutumispaikka Virtaniemen rajavartioasemalla (karttaliite, kartta 49 ja 50)
Näätämön laskeutumispaikka (karttaliite, kartta 53 ja 54)
Länsi-Suomen merivartiosto Parainen laskeutumispaikka Nauvon merivartioasemalla (karttaliite, kartta 59 ja 60) Utön laskeutumispaikka (karttaliite, kartta 61 ja 62)
Pohjois-Karjalan rajavartiosto Kitee laskeutumispaikka Närsäkkälän partiotukikohdassa (karttaliite, kartta 69 ja 70)
Lieksa laskeutumispaikka Inarinvaaralla (karttaliite, kartta 71 ja 72)
Suomenlahden merivartiosto Kotka laskeutumispaikka Kotkan merivartioaseman satama-alueella (karttaliite, kartta 75 ja 76)

Liite 3 (1.11.2017/725)

LIIKKUMISKIELLON KOHTEENA OLEVAT RAJAVARTIOLAITOKSEN ALUEET

Hallintoyksikkö Kunta Alue
Kaakkois-Suomen rajavartiosto Imatra Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunta-alue sekä Raja- ja merivartiokoulun Imatran koulutuskeskuksen harjoitusalueet (karttaliite, kartta 1 ja 2) Immolan ja Immalanjärven neuvottelutilat (karttaliite, kartta 77 ja 78) Pelkolan rajavartioasema (karttaliite, kartta 78 a ja 78 b)
Lappeenranta Nuijamaan rajavartioasema (karttaliite, kartta 78 c ja 78 d) Nuijamaan partiotukikohta (karttaliite, kartta 79 ja 80)
Parikkala Kolmikannan rajavartioasema (karttaliite, kartta 80 a ja 80 b)
Virolahti Vaalimaan rajavartioasema (karttaliite, kartta 80 c ja 80 d)
Raja- ja merivartiokoulu Sulkava Jukajärven ampuma-alueen leirialue (karttaliite, kartta 81 ja 82)
Kainuun rajavartiosto Kajaani Kainuun rajavartioston esikunta-alue (karttaliite, kartta 82 a ja 82 b)
Kuhmo Kuhmon rajavartioasema (karttaliite, kartta 82 c ja 82 d) Vartiuksen rajavartioasema (karttaliite, kartta 82 e ja 82 f)
Kuusamo Kortesalmen rajavartioasema (karttaliite, kartta 82 g ja 82 h) Kuusamon rajavartioasema (karttaliite, kartta 82 i ja 82 j)
Suomussalmi Suomussalmen rajavartioasema (karttaliite, kartta 82 k ja 82 l)
Lapin rajavartiosto Inari Ivalon kasarmialue (karttaliite, kartta 83 ja 84) Raja-Joosepin rajavartioasema (karttaliite, kartta 84 a ja 84 b)
Muonio Muonion rajavartioasema (karttaliite, kartta 84 c ja 84 d)
Rovaniemi Lapin rajavartioston esikunta-alue (karttaliite, kartta 85 ja 86)
Salla Sallan rajavartioasema (karttaliite, kartta 86 a ja 86 b)
Savukoski Tulppion partiotukikohta (karttaliite, kartta 87 ja 88)
Länsi-Suomen merivartiosto Föglö Storklobbin tutkamasto (karttaliite, kartta 89 ja 90)
Hammarland Enskärin tutkamasto (karttaliite, kartta 91 ja 92)
Haukipudas Virpiniemen merivartioasema (karttaliite, kartta 93 ja 94)
Kalajoki Kalajoen merivartioasema (karttaliite, kartta 95 ja 96)
Kemi Kemin merivartiolaituri (karttaliite, kartta 97 ja 98)
Kemiönsaari Hiittisten merivartioasema (karttaliite, kartta 99 ja 100)
Kokkola Kokkolan merivartiolaituri (karttaliite, kartta 101 ja 102)
Kustavi Susiluodon merivartioasema (karttaliite, kartta 103 ja 104)
Kökar Kökarsörenin masto (karttaliite, kartta 105 ja 106) Kökarin merivartioasema (karttaliite, kartta 106 a ja 106 b)
Parainen Storharunin masto (karttaliite, kartta 107 ja 108)
Pori Porin merivartioasema ja merivartiolaituri (karttaliite, kartta 108 a ja 108 b)
Maarianhamina Ahvenanmaan merivartiolaituri (karttaliite, kartta 109 ja 110) Ahvenanmaan merivartioasema (karttaliite, kartta 110 a ja 110 b)
Mustasaari Vallgrundin merivartioasema (karttaliite, kartta 111 ja 112) Valassaarten tutkamasto (karttaliite, kartta 113 ja 114)
Rauma Rauman merivartioasema ja merivartiolaituri (karttaliite, kartta 115 ja 116)
Saltvik Saltvikin tutkamasto (karttaliite, kartta 117 ja 118)
Pohjois-Karjalan rajavartiosto Ilomantsi Hiienvaaran ampuma-alueen leirialue (karttaliite, kartta 121 ja 122) Ilomantsin rajavartioasema (karttaliite, kartta 122 a ja 122 b)
Kontiolahti Pohjois-Karjalan rajavartioston esikunta-alue ja rajajääkärikomppania (karttaliite, kartta 123 ja 124)
Onttolan ampumarata-alueen varastorakennus (karttaliite, kartta 125 ja 126)
Lieksa Lieksan rajavartioasema (karttaliite, kartta 126 a ja 126 b)
Tohmajärvi Tohmajärven rajavartioasema(karttaliite, kartta 126 c ja 126 d)
Suomenlahden merivartiosto Hamina Ulko-Tammion valvontatorni (karttaliite, kartta 126 e ja 126 f)
Hanko Hangon merivartioasema (karttaliite, kartta 127 ja 128)
Helsinki Suomenlahden merivartioston esikunnan merivartiolaituri (karttaliite, kartta 129 ja 130) Helsingin merivartioasema (karttaliite, kartta 131 ja 132)
Kirkkonummi Porkkalan merivartioasema (karttaliite, kartta 133 ja 134)
Kotka Haapasaaren merivartioasema (karttaliite, kartta 135 ja 136) Kotkan merivartioasema (karttaliite, kartta 75 ja 76)
Porvoo Porvoon merivartioasema (karttaliite, kartta 137 ja 138) Glosholmenin valvontatorni (karttaliite, kartta 138 a ja 138 b) Pirttisaaren valvontatorni (karttaliite, kartta 139 ja 140)
Raasepori Tammisaaren merivartioasema (karttaliite, kartta 141 ja 142)
Virolahti Huovarin valvontatorni (karttaliite, kartta 142 a ja 142 b) Hurpun merivartioasema (karttaliite, kartta 143 ja 144) Santion rajanylityspaikka ja valvontatorni (karttaliite, kartta 145 ja 146) Tuuholmin valvontatorni (karttaliite, kartta 147 ja 148)

Kartat 15, 16, 19, 20, 51, 52, 55, 56, 67, 68, 73 ja 74 on kumottu A:lla 1.11.2017/725.

Kartat 9, 10, 35–44, 57, 58, 63 ja 64 on kumottu A:lla 16.12.2016/1201.

Kartat 65 ja 66 on kumottu A:lla 26.5.2016/397.

Kartat 119 ja 120 on kumottu A:lla 16.12.2013/999.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.10.2012/546:

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä lokakuuta 2012.

16.12.2013/999:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

23.1.2015/49:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2015.

26.5.2016/397:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2016.

16.12.2016/1201:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017.

Asetuksen 6 §:ssä säädetyt merkinnät on otettava käyttöön viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2017.

1.11.2017/725:

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä marraskuuta 2017.

Asetuksen 6 §:ssä säädetyt merkinnät on otettava käyttöön viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2018.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.