Hallituksen esitykset: 2018

Esitykset numeroittain

228-209 208-189 188-169 168-149 148-129 128-109 108-89 88-69 68-49 48-29 ...8-1

HE 228/2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta
HE 227/2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 7 luvun 2 §:n ja työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta
HE 226/2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain muuttamisesta
HE 225/2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luotsauslain muuttamisesta
HE 224/2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 223/2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 2 luvun muuttamisesta
HE 222/2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain, pakkokeinolain ja rikoslain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta
HE 221/2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 220/2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi
HE 219/2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta
HE 218/2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta
HE 217/2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
HE 216/2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta
HE 215/2018
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 toiseksi lisätalousarvioksi
HE 214/2018
Hallituksen esitys eduskunnalle rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 213/2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta
HE 212/2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 211/2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 210/2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
HE 209/2018
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehtävän sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Esitykset numeroittain

228-209 208-189 188-169 168-149 148-129 128-109 108-89 88-69 68-49 48-29 ...8-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.