Hallituksen esitykset: 2008

Esitykset numeroittain

236-217 216-197 196-177 176-157 156-137 136-117 116-97 96-77 76-57 56-37 ...16-1

HE 176/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä tuloverolain 45 §:n muuttamisesta
HE 175/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kiinteistörahastolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 174/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle Genevessä 8 päivänä joulukuuta 2005 uuden tunnusmerkin käyttöönotosta tehdyn Geneven vuoden 1949 yleissopimusten lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 173/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta
HE 172/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta
HE 171/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 170/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta
HE 169/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi säteilylain 52 a §:n muuttamisesta
HE 168/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta
HE 167/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta
HE 166/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
HE 165/2008
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 2 ja 3 §:n, työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain 17 §:n muuttamisesta
HE 164/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta (
HE 163/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista
HE 162/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yksityisistä teistä annetun lain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
HE 161/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista eläkejärjestelyistä valtion ammatillisten erityisoppilaitosten ylläpidon siirtyessä valtiolta yksityiselle yhteisölle ja säätiöille
HE 160/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta
HE 159/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 45 ja 85 a §:n muuttamisesta
HE 158/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 §:n sekä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a §:n muuttamisesta
HE 157/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä, eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä sekä tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta
Esitykset numeroittain

236-217 216-197 196-177 176-157 156-137 136-117 116-97 96-77 76-57 56-37 ...16-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.