Hallituksen esitykset: 2008

Esitykset numeroittain

236-217 ...196-177 176-157 156-137 136-117 116-97 96-77 76-57 56-37 36-17 16-1

HE 96/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
HE 95/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain, mielenterveyslain sekä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 94/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viranomaisten sineteistä ja leimoista
HE 93/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta
HE 92/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 91/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle 94. Kansainvälisen merityökonferenssin hyväksymän merityötä koskevan yleissopimuksen, 2006, johdosta
HE 90/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle riistavahinkolaiksi ja laiksi metsästyslain 87 §:n muuttamisesta
HE 89/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista
HE 88/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttamisesta
HE 87/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
HE 86/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
HE 85/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle käräjäoikeuksien kokoonpanoa koskevien säännösten uudistamiseksi
HE 84/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta
HE 83/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valmismatkalain muuttamisesta
HE 82/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain 2 §:n muuttamisesta
HE 81/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 80/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja ydinenergialain 69 §:n ja rikoslain muuttamisesta
HE 79/2008
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta
HE 78/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 77/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 7 luvun 3 §:n ja 8 luvun 3 §:n muuttamisesta
Esitykset numeroittain

236-217 ...196-177 176-157 156-137 136-117 116-97 96-77 76-57 56-37 36-17 16-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.