Hallituksen esitykset: 2005

Esitykset numeroittain

232-213 212-193 192-173 172-153 152-133 132-113 112-93 92-73 72-53 52-33 ...12-1

HE 172/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 136 §:n sekä perintö- ja lahjaverolain 24 §:n muuttamisesta
HE 171/2005
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2005 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 161/2005 vp) täydentämisestä
HE 170/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2005 annetun lain muuttamisesta
HE 169/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 168/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
HE 167/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain, rikoslain 17 luvun 6 §:n ja järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 166/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta
HE 165/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle 92. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän inhimillisten voimavarojen kehittämistä koskevan suosituksen johdosta
HE 164/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 163/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 162/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta
HE 161/2005
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2005 toiseksi lisätalousarvioksi
HE 160/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pelastuslain 69 §:n muuttamisesta
HE 159/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi kotikuntalain ja väestötietolain muuttamisesta
HE 158/2005
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e §:n, eläkesäätiölain 88 ja 100 a §:n ja vakuutuskassalain 132 ja 134 §:n muuttamisesta
HE 157/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vakuutus-kassalain muuttamisesta ja Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n 17 kohdan kumoamisesta
HE 156/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain, vakuutuskassalain ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
HE 155/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
HE 154/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi
HE 153/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta
Esitykset numeroittain

232-213 212-193 192-173 172-153 152-133 132-113 112-93 92-73 72-53 52-33 ...12-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.