Hallituksen esitykset: 2005

Esitykset numeroittain

232-213 212-193 192-173 172-153 152-133 132-113 112-93 92-73 72-53 52-33 ...12-1

HE 212/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle metsäverotuksen siirtymäkauden päättymisestä johtuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön
HE 211/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta
HE 210/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta
HE 209/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle kansaneläkelaiksi ja laiksi vammaisetuuksista sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
HE 208/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaaliturvasta Suomen ja Viron välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 207/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta
HE 206/2005
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2005 kolmanneksi lisätalousarvioksi
HE 205/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle Guatemalan tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 204/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
HE 203/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle Elintarviketurvallisuusviraston perustamisen edellyttämistä muutoksista eräisiin lakeihin
HE 202/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
HE 201/2005
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2006 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 119/2005 vp) täydentämisestä
HE 200/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 199/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
HE 198/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
HE 197/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 30 luvun 12 §:n muuttamisesta
HE 196/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 §:n muuttamisesta
HE 195/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tullilain 9 a §:n kumoamisesta
HE 194/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta
HE 193/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
Esitykset numeroittain

232-213 212-193 192-173 172-153 152-133 132-113 112-93 92-73 72-53 52-33 ...12-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.